9. jaanuar 1997 kell 22:00

Kas EVPde kehtivusaega võidakse veelgi pikendada?

Tõenäoliselt saab sellele kõige täpsemalt vastata poole kuni kolmveerandi aasta pärast. Usun küll, et selle aasta jooksul olulisemate erastamisprotsessidega lõpule ei jõuta. Seetõttu on üsna tõenäoline, et seda tähtaega pikendatakse.

Tegelikult EVPdega kaubeldakse ka praegu ning nende börsilemineku puhul jääksid hinda kujundavateks teguriteks need samad, mis praegugi. Turg on praegu aktiivne ja toimib, muutub ainult EVPdega kauplemise mudel. Seetõttu ei usu ma, et nende hind suurt tõuseb. Neid ostetakse siiski kui maksevahendit ja kui neid ostetakse, siis peab selleks olema ka mingi konkreetne põhjus.

Vaieldamatult toetab EVPde kurssi see, et nüüd lubatakse neid osta ka välismaalastel. EVPdega erastamine on vaieldamatult soodne. Kui välismaalastel tekib legaalne võimalus EVPsid osta, siis pikemas perspektiivis toetab see nende kurssi kindlasti.

Peamine vahend, millega EVP hinda tõsta saaks, on suurte infrastruktuuriettevõtete erastamine. Kui seda saaks teha EVPde eest, siis oleks tegemist investorite jaoks äärmiselt atraktiivse ettevõtmisega. Iseküsimus on muidugi see, millises mahus EVPsid sellisesse erastamisesse panna saab.

Kindlasti on EVPde ka-sutamise tähtaja pikendamine kõne all. Kas seda on vaja teha, seda on praegu veel vara öelda. Eelkõige sõltub see peamiselt maareformist.

Teisalt ka sellest, millised otsused tehakse suurerastamise lõppfaasis. Kuidas toimub infrastruktuuri ettevõtete erastamine, millisel määral seal kasutatakse EVPsid. See on seotud Hüvitusfondi laekuvate summade suurusega ja omakorda Hüvitusfondi obligatsioonide emiteerimisega. Minu arvates on tõenäoline, et seda tähtaega pikendatakse.

EVPde viimisega börsile oleks võimalik vähendada marginaali ehk ostu- ja müügihinna vahet. Saaks stabiliseerida ka EVP kurssi. Teiselt poolt võimaldab see samm käsitleda EVPsid kui tõelisi väärtpabereid.

Mis puutub EVP hinna tõusu, siis arvan, et olulist hinnatõusu see kaasa ei too. Peamiselt määrab EVP hinna ikkagi erastamise käik.

Märkimisväärne on, et nüüd on kadunud kõik juriidilised piirangud füüsilistele isikutele EVPde omandamisel. Ka välismaalased saavad seda teha. Seaduse koostajad leidsid, et piirangud peavad jääma veel juriidilistele isikutele, kuid minu arvates pole neil piirangutel siiski praktilist tähtsust.

Hetkel kuum