12. jaanuar 1997 kell 22:00

Palgasüsteem korda!

Lääne firmades jaguneb juhtkonna töötasu hierarhiliselt: mida kõrgem ametipositsioon, seda suurem palk. Väljakujunenud palgapoliitikat järgitakse tavaliselt ka tütarfirmades. Meie kohalike firmade tippjuhtkonna palkade erinevus on suhteliselt väike. Tegevdirektori töötasu võib olla teiste omast küll suurem, kuid ülejäänud juhtide palk on enam-vähem ühel tasemel. Üha rohkem hakkavad firmad kujundama korrastatud palgapoliitikat, kus rakendatakse palgaastmestikku töötajate oskuste ja võimete järgi. Prognoosin palkade suuremat diferentseerumist sõltuvalt ametikohast ning firma tegevusvaldkonnast, struktuurist, käibest ja kasumist. Kasvab madalama astme töötajate ja juhtivtöötajate palgavahe, samas suureneb ametihierarhias kõrgel positsioonil olevate töötajate palgakahvel, sõltuvalt näiteks sellest, kas tegemist on suure finantsasutuse või väikese sukakudumisfirmaga.

Hetkel kuum