15. jaanuar 1997 kell 22:00

Sõjalise kateedrist peahooneks

Pärast Tartus Riia maanteel asunud põllumajandusülikooli peahoone tagastamist kaitseliidule otsustati ülikooli peahooneks ehitada endine sõjalise kateedri hoone. Ilmetule karkassmajale lisas arhitekt kaldkatused, klaasvestibüüli, sammastele toetuva varikatuse, mis lisavad ülikooli peahoonele väärikust. Hoones on rektoraat jt administratiivüksused, suur kaldauditoorium, avar klaasvestibüül. Ehituse teise etapina on kavas juurde ehitada saal ja raamatukogu.

«Olen varem palju koole projekteerinud, kuid ülikooli teha oli paras pähkel,» meenutab arhitekt Maarja Nummert, «seda enam, et peahoone tuli ümber teha sõjalise kateedrist.» Riigieelarvest rahastatava objekti puhul pidid kõik kulutused ka põhjendatud olema. Suurim kulutus on põllumajandusülikooli peahoones väärikas ja vastupidav graniittrepp, mis arhitekti sõnul tasub end aja jooksul ära. «Niipalju oleme vanast ajast kaasa võtnud, et arvestame liiga vähe ajalise perspektiiviga,» taunib Nummert odavate ja vastupidamatute materjalide kasutamist. Et trepp asub kaarja seina ääres, poleks lõikamist vajavate keraamiliste plaatidega katmine ka odavam tulnud. Hoone on sisustatud Maarja Nummerti kavandatud ja Pärnu Viisnurgas valmistatud mööbliga, toolid on Saksa firmast König+Neurath. Viisnurga mööbli teostust hindab autor hindega 4+. «Üsna hea töö meie võimalusi ja kogemusi arvestades,» on Nummert rahul. Rahalistel põhjustel on lõpetamata kaldauditooriumi sisustamine. Kui selle aasta riigieelarvest saadakse raha, siis jätkub ülikoolis nii olulise ruumi kujundamine. Nummerti sõnul on kaldauditooriumi sisustamisel põhiprobleem valgustus ning ergonoomiline mööbel.

Hetkel kuum