16. jaanuar 1997 kell 22:00

Investeeringute kaitse leping USAga

Investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse leping tagab teise osapoole territooriumil tegutsevatele Eesti ja USA investoritele kaitse vara sundvõõrandamise eest, sätestab investeeringutega seotud rahaülekannete vaba korra ja piirab valitsuse tegevust investeeringute maksustamisel.

Ühtlasi annab leping investoritele õiguse palgata kvalifitseeritud personali rahvusest sõltumata ja lahendada kummagi riigi valitsusega tekkinud vaidlused rahvusvahelises kohtus.

Leping tagab ühe osapoole investoritele teise osapoole territooriumil sealsete investoritega võrdsed tingimused.

Eesti saatkonna majandusesindaja Washingtonis Mait Martinson ütles, et lepingu ratifitseerimine venis USA kongressis, kus ratifitseeritakse selliseid lepingud tavaliselt iga kahe aasta tagant pakettide kaupa.

Hetkel kuum