9. veebruar 1997 kell 22:00

Hiinas on esikohal head suhted

Hiinas tegutsemise aluseks tuleb võtta tees, et tähtsamaks kui kasumit peavad hiinlased häid suhteid ja tihedat läbikäimist oma äripartneriga. Hiinas on otsuste tegemine eriti aeglane. Lepingule allakirjutamine võib osutuda pikalevenivaks toiminguks ning võimalik, et peate ka kõige lihtsamale küsimusele kaua vastust ootama. Viimastel aastatel on märgata mõningast murrangut, kuna paljudesse firmadesse on tööle asunud ka hulk lääneliku hariduse ja mõtteviisiga inimesi. Hiina suuri firmasid valitsevad mõned võtmefiguurid, kellel on kõik volitused otsuste vastuvõtmisel. Sageli on sellistel tegelastel kaalukas koht ka provintsi või riigi parteiladvikus. Nende alluvad teevad otsuseid tõrksalt või puuduvad neil lihtsalt volitused. Kui tahate vastust mingile küsimusele, vajate otsust või millelegi heakskiitu, on sellest mõtet rääkida ainult firma või asutuse juhiga. Hiina traditsioonist lähtuvalt võib initsiatiivi ülesnäitamine või omaalgatuslike otsuste tegemine karjäärile kahjulikuks osutuda. Mida kõrgemal positsioonil on isik, kellega asju ajad, seda suuremat edu võid oodata oma tegemistes.

Hetkel kuum