12. veebruar 1997 kell 22:00

Taanis toimub lennunduskonverents

Eesti lennuameti peadirektor Eduard Tüür rääkis, et tegu on ECACi liikmesriikide transpordiministrite viienda kohtumisega, mis toimub iga kahe aasta tagant.

Riigiasutuse lennuliiklusteeninduse keskuse peadirektori Jaan Tamme sõnul tahetakse nõupidamisel Euroopa lennuliikluse korraldamise parandamiseks kinnitada põhimõtteline strateegia, mis peaks praktilise ja seadusandliku poole pealt kindlustama lennundustegevuse kolmes valdkonnas. Esiteks soovitakse tema väitel paika panna, mis saab kesksetest lennuvoogudest ja kuidas neid Euroopas korraldada. Teiseks soovitakse selgitada, kuidas viia ellu lennuliikluse süsteemide harmoneerimise ja integreerumise programmi. Kolmanda punktina on soov käsitleda lennuliikluse juhtimise- ja lennuvälja süsteemide efektiivse koostöö väljaarendamise programmi.

Kohtumise peaeesmärk on saada ECACile ja asjaga seotud rahvusvahelistele organisatsioonidele ECACi liikmesriikide ministrite volitus programmide teostamiseks. Eestist osalevad nõupidamisel teede- ja sideminister Raivo Vare, Eduard Tüür, RE Eesti Lennujaamad direktor Tõnu Mardo ja Jaan Tamm.

Eesti astus ECACi liikemeks 30. märtsil 1995.

Hetkel kuum