16. veebruar 1997 kell 22:00

Müügiesindaja välismaal

Sõlmides töölepingu välisriigis te-gutseva müügiesindajaga, peab ettevõte tulumaksuseaduse § 26 lg 2 p 1 alusel töötajale makstud palgalt jm tasudelt kinni 26% üksikisiku tulumaksu. Topeltmaksustamise vältimise lepingu alusel võimaldab töötaja asukohariik mahaarvestuse selle isiku tulumaksust suuruses, mis vastab Eestis makstud tulumaksule. Sotsiaalmaksuseaduse § 1 alusel on tööandja kohustatud maksma kõigilt üksikisikutele makstavatelt summadelt 33% sotsiaalmaksu. Töötajate tegevusega seotud kulud, mis on seostatavad ettevõtte äritegevusega, saab tööandja maksustamisel arvestada ettevõtlusega seotud kuludena. Oluline on järgida nõuet, et kulude tõendamiseks esitatakse originaaldokumendid vastavalt raamatupidamise seaduse § 8 nõuetele. Eestis tehtud kulusid tõendavad dokumendid peaksid vastama ka käibemaksuseaduse § 24 nõuetele.

Hetkel kuum