26. veebruar 1997 kell 22:00

Lembitu taotleb kohtus Sindenti pankrotti

Pankrotiavalduse kohaselt on Sindentil tasumata eelmise aasta suvekuude rent enam kui 360 000 krooni. Vaatamata Lembitu korduvatele pöördumistele ei ole Sindent olnud nõus renti maksma. Lisaks pole Sindent tasunud pikka aega ka kommunaal- ja telefonimaksu kogusummas üle 510 000 krooni.

Tallinna linnakohus algatas Sindenti pankrotimenetluse tänavu jaanuaris ja nimetas firma ajutiseks pankrotihalduriks Peep Lillemäe. Hagi tagamiseks arestiti Sindenti kinnis- ja vallasvara 870 000 krooni ulatuses.

Tallinna linnakohtu otsusega eelmise aasta septembrist tunnistati Lembitu ja Sindenti vahel 1992. aasta juunis sõlmitud rendileping kehtetuks kui seaduse nõuetele mittevastav tehing. Kohtuotsus pole aga seni jõustunud, kuna Sindent esitas apellatsioonkaebuse.

Lembitu esindaja taotlusel jättis Tallinna ringkonnakohus Sindenti kaebuse selle esitamise tähtaaja möödumise tõttu menetlusse võtmata. Sindent esitas selle peale kaebuse riigikohtule, taotledes apellatsiooni esitamise tähtaja ennistamist.

Lembitu esindaja vandeadvokaat Aivar Pilv kinnitab pankrotiavalduses, et rendilepingu üle käivast vaidlusest hoolimata on Sindent kohustatud tasuma renti ruumide faktilise kasutamise eest.

Sindenti esindaja vandeadvokaat Andres Hallmägi peab Lembitu tegevust vastuoluliseks. «Ühelt poolt nõutakse rendilepingu kehtetuks tunnistamist algusest peale, teisalt aga nõutakse renti sellesama rendilepingu alusel,» ütles Hallmägi.

Sindent on Andres Hallmägi kinnitusel teinud Viru tänaval asuvas majas ühe miljoni krooni ulatuses investeeringuid, mille suhtes tuleks tema sõnul rakendada tasaarveldust.

6. märtsil jätkub Tallinna halduskohtus vaidlus RASi Lembitu 51 protsendi aktsiate erastamise seaduslikkuse üle, mille algatas AS Klausel, kelle omanikud on samastatavad ASi Sindent omanikega.

Kohtuvaidlustele vaatamata on märgata Lembitu ja Sindenti omanike katseid teineteisele läheneda. Aivar Pilve sõnul on Sindent lubanud Lembitu omanikel siseneda Viru tänava majja, mille sissepääsu nad olid varem Lembitu omanikele keelanud.

Samas ei välistanud Andres Hallmägi Sindenti ja Lembitu omanike kokkulepet pankrotiavalduse tagasivõtmiseks.

Hetkel kuum