9. märts 1997 kell 22:00

Erisoodustuste maksustamisest

Erisoodustusena saab väljamakseid teha ainult neile, kellega ettevõttel on lepinguline töösuhe. Vastavalt tulumaksuseaduse § 33 maksab ettevõte või füüsilisest isikust tööandja erisoodustuste hinnalt tulumaksu. See kehtib ka neile ettevõtetele, kes on tulumaksu tasumisest vabastatud (mittetulundusühingud jm organisatsioonid). Ettevõte arvestab 26% tulumaksu kord kuus kõikide antud erisoodustuste summalt, deklareerib selle (vorm ES) ja kannab kinnipidamisele järgneva kuu 5. kuupäevaks riigieelarvesse. Erisoodustuste summalt makstakse ka sotsiaal- ja ravikindlustusmaksu. Ettevõtte aastatulu deklareerimisel on erisoodustuste tulumaks maksustatavat kasumit suurendav kulutus. Erisoodustuste andmisega seoses tehtavaid kulutusi ei tohi kuludesse kanda enne, kui nendelt kinnipeetud tulumaks on üle kantud kohalikule maksuametile.

Hetkel kuum