10. märts 1997 kell 22:00

Hüvitamatud juhtumid

Ühendamaks kindlustusandjate ja kindlustusvõtjate arusaamu ning vähendamaks erinevaid tõlgendamisvõimalusi, on kindlustusfirmad välja töötanud kindlustustingimused, mis on ka trükituna esitatud vastavates kindlustuspoliisides.

Siinkohal pööran klientide tähelepanu esmapilgul märkamatule, kuid siiski olulisele osale kindlustustingimustes, mis käsitleb kindlustusjuhtumit, mille kompenseerimine kindlustusfirma poolt muutub küsitavaks vajaliku autentse organi kirjaliku kinnituse puudumise tõttu. Need on juhud, mil kindlustatu on kohustatud hankima kinnituse kindlustusjuhtumi kohta politseilt, tolliametilt, transpordi- või turismifirmalt. Juhtumid, mida ei kompenseerita: -jalgrataste, mootorrataste, laevade merevarustuse, purjekate ja purjelaudade varustuse, akvalangi ja muu veespordivarustuse kaotamine; -reisit?ekkide, sõidupiletite, passide ja kindlustuspoliiside kaotamine, juhul kui juhtunust pole teatatud politseile 24 tunni jooksul ja selle kohta pole vormistatud kirjalikku kokkuvõtet; -viivitus või kinnipidamine, äravõtmine ja konfiskeerimine tolliameti või teiste võimuorganite poolt; -pagasi kaotsiminek transiitveo ajal, kui vastavat pretensiooni pole vedajale esitatud ega kirjalikku dokumenti juhtumi kohta vormistatud; -juhtum, mil kindlustusvõtja pole võtnud kasutusele piisavaid meetmeid oma vara kaitseks.

Hetkel kuum