17. märts 1997 kell 22:00

Pankade kulud töötajatele suurenevad

Eesti suurematest kommertspankadest kulutas kõige rohkem, 151 599 krooni ühe töötaja kohta aastas, Hansapank. Kõige vähem kulutas personalile Hoiupank, kelle kulud ühe inimese kohta olid eelmisel aastal 68 356 krooni.

Hansapanga suhteliselt tagasihoidlikku personalikulude kasvu (22 protsenti) teiste kommertspankadega võrreldes põhjendas panga analüüsiosakonna juhataja Kristina Siimar palgataseme ühtlustumisega erinevates pankades. «Kui varasematel aastatel olid palgad Hansapangas teiste pankade omadest oluliselt suuremad, siis nüüd hakkab tase ühtlustuma,» lausus ta.

Kristina Siimari sõnul tuleb personalikulude tõusu hindamisel tähelepanu pöörata ka personali arvu suurenemisele, sest uute töötajate palk tõuseb tavaliselt kiiremini.

Ühispanga personalidirektori Külli Peedi sõnul oli nende panga 22 protsendi suurune personalikulude kasv eelmisel aastal põhjustatud nii keskmise palga tõusust kui koolituskulude suurenemisest. Ühispanga töötajate keskmine palk tõusis eelmisel aastal 5144 kroonilt 6257 kroonini.

Käesolevaks aastaks prognoosis Külli Peet koolituskulude osakaalu kasvu eelkõige keskastme juhtide koolitusvajadusi arvestades.

Kristina Siimari sõnul Hansapank koolituskulusid palgakulu hulka ei arvesta ja panga personalikulu suurenes peamiselt keskmise palga tõusu arvel.

Statistikaameti andmetel oli inflatsioon Eestis eelmisel aastal 14,8 protsenti.

Hetkel kuum