24. märts 1997 kell 22:00

EL märgib tähtpäeva

15-liikmelise bloki välisministrid kogunevad täna Itaalia pealinna, et tähistada 25. märtsil 1957 Lääne-Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Hollandi, Belgia ja Luksemburgi vahel sõlmitud kokkulepet ühisturu moodustamise kohta.

Nelikümmend aastat tagasi oli lepingu sõlmimise eesmärgiks luua Euroopa riikide vahel nii tugev majandusliit, mis muudaks relvakonfliktid edaspidi võimatuks. Eelkõige peeti silmas Prantsusmaad ja Saksamaad, mis olid sajandi esimesel poolel kaks korda sõtta kistud.

Täna Rooma Kapitooliumil ehk lepingu alla kirjutamise kohas kohtuvad ministrid esindavad riikide ühendust, millel on 350 mln elanikku, suur ühisturg ning kooskõlastatud poliitika rahvusvahelises kaubanduses. Kujunemas on ühtne õigus- ja välispoliitika.

Bloki ambitsioonikaim samm on kavandatav rahaliit, mis peaks käivituma 1999. a 1. jaanuaril. Seda sammu nimetas Euroopa komisjoni president Jacques Santer pidustuste eelõhtul Rooma lepingu suurimaks saavutuseks.

«Needsamad riigid, kes kahel korral teineteise vastu sõdisid, jagavad veel samal sajandil ühist valuutat,» ütles Santer.

Tänased pidustused keskenduvad eelkõige bloki saavutustele ning vaevalt on neid, kes eitaksid, et Rooma leping on oma eesmärgi täitnud. Siiski langeb sündmus ELi jaoks ebamugavale ajale.

Ühenduses on tööta 11% töövõimelisest elanikkonnast. Jõuetult on pealt vaadatud Renault' tööliste proteste tehase sulgemise vastu Belgias, mis pani proovile Euroopa nn konsultatiivse tööpoliitika «sotsiaalse mudeli».

Püüd täita ühisrahale ülemineku tingimusi on võitlust tööpuudusega veelgi raskendanud, kuna riigid on sunnitud oma kulutusi kärpima.

Suurima dilemma ees on Saksamaa, kellel on enesel raskusi rahaliidu tingimuste täitmisega. Nõuete alandamine võimaldaks aga liituda ka nõrgema majandusega riikidel, nagu Itaalia, mis kahjustaks ühisraha usaldusväärsust. Rahaturgudel kõneldakse üha valjemalt ühisrahale ülemineku edasilükkamisest.

Välispoliitikas on liidu mainet kahjustanud suutmatus lõpetada sõda Bosnias ilma USA abita. Nüüd valitsevad erimeelsused Albaania konflikti lahendamise osas, mis on eriline mure tänasele võõrustajale Itaaliale.

Puudustele vaatamata on paljud riigid esitanud taotluse Euroopa Liiduga ühinemiseks. Täna hommikul, enne pidustuste algust, arutavad bloki rahandusministrid uue lepingu teksti, mis peab liitu ette valmistama uute liikmete vastuvõtmiseks. REUTER-ÄP

Hetkel kuum