25. märts 1997 kell 22:00

Maksuamet jälgib börsil saadud tulude deklareerimist

Järgmine esmaspäev on viimane tärmin esitada maksuametile üksikisiku tuludeklaratsioon, kus muu hulgas tuleb märkida tulu, mis on saadud väärtpaberitehingute pealt.

Deklaratsiooni põhivormil kajastatakse aktsiate müügitulu real, kus näidatakse kasu vara, väärtpaberite ja õiguste võõrandamisest. Ettevõtluse tulem kajastatakse abivormil E.

Deklareerida tuleb tehinguid, mis on sooritatud eelmisel aastal. Selle aasta alguses tehtud tehingute deklareerimiseks on aega järgmise aasta 31. märtsini. Väärtpaberite puhul maksustatakse müügi ja ostuhinna vahe. Ostuhinnale lisatakse komisjonitasud ja lõivud.

Andmed väärtpaberitega sooritatud tehingute kontrollimiseks saab maksuamet väärtpaberite keskdepositooriumist, kes peab registrit nii Tallinna väärtpaberibörsi kui börsiväliste tehingute osas. «Saame esitada päringuid väärtpaberitega sooritatud tehingute toimumise kuupäeva, summade ning tehingus osalejate kohta,» rääkis Sõerd.

Aega deklaratsioonis esitatud andmete paikapidavust kontrollida on kuni kuus aastat.

Väärtpaberite keskdepositooriumi juhataja Martti Kuldma sõnas, et seniajani pole maksuametiga peetud läbirääkimisi selle kohta, kuidas tuludeklaratsioonides märgitud aktsiatulu kontrollima hakatakse. Maksuamet on Kuldma sõnul teinud üksikisikute kohta seni üksikuid päringuid.

Ta ei osanud öelda, kui palju võib keskdepositooriumi töömaht maksuameti kontrolli vajaduse tõttu kasvada. «Loomulikult tahavad kõik täiendavad tegevused täiendavat tööjõudu,» märkis ta.

Aivar Sõerd lausus, et maksuamet tahab jõuda selleni, et andmed jõuavad maksuametisse elektrooniliselt ja saab operatiivselt võrrelda keskdepositooriumi andmeid maksuameti andmebaasis talletatud füüsiliste isikute tuludeklaratsioonide andmetega.

«Praegu see infovahetus veel ei toimi, sest puuduvad lepingud ja maksuameti infosüsteemid pole nii täiuslikud,» möönis Sõerd.

Martti Kuldma sõnas, et tema teada on maksuametil õigus küsida infot konkreetsete isikute ja tehingute kohta, aga mitte nõuda täielikku ülevaadet keskdepositooriumis registreeritud tehingutest.

14. märtsi Äripäevas väitis Harju maksuameti direktori asetäitja Mart Vendelin, et üksikisik, kes on vormistanud börsil tegutsemise ettevõtlusena, võib juhul, kui aasta tulem jääb miinustesse, selle üle kanda järgmisesse aastasse.

Tavainimene võib börsil saadud tuludest maha arvata maksustamisperioodil saadud börsi kaotused ning kulud, mis olid tulu saamiseks vajalikud.

Maksuameti peadirektori asetäitja Aivar Sõerd kinnitas, et kui börsitehingud on isiku iseseisev majandustegevus ja eesmärk tulu saada, tuleb enne selle tegevuse alustamist end maksuametis ettevõtjana registreerida. «Täpseid ettevõtluse määratlemise kriteeriume pole, maksuamet hindab iga juhtumit eraldi,» lausus Sõerd.

Hetkel kuum