30. märts 1997 kell 22:00

Külaskäikudest maksuametisse

Maksuhalduri ametiisikutele üldiselt meeldib, kui maksumaksjad neile külla lähevad. Näiteks teevad nad maksumaksjale enne miljonikroonise ettekirjutuse ja kutsuvad seejärel külla (vt Postimees Extra 22.03.97). Milleks?

Saadud ettekirjutuse alusel kuulub miljon krooni 30 päeva jooksul tasumisele, vaidlustamisele maksuhaldurite hierarhias või halduskohtus. Vastav kord on sätestatud maksukorralduse seaduses ja halduskohtumenetluse seadustikus. Maksuhalduri juurde küllaminek kas lilledega või ilma ei saa ettekirjutust muuta. Ettekirjutuse tühistab vastavalt maksumaksja kirjalikule kaebusele samuti kirjalikult kas maksuhaldur ise või tunnistab selle seadusevastaseks kohus.

Meenub üks möödunudaastane juhtum, kus Tallinna maksuameti jurist kutsus kaebuse esitanud maksumaksja maksuametisse, et lahendada vaidlusalused küsimused maksuametis, mitte kohtus. Kuna maksumaksja esindaja oli sakslane, küsisin temalt, kuidas on Saksamaal sellised külaskäigud maksuhalduri juurde reguleeritud. Saksamaa seaduste järgi võib maksuhaldur olla maksumaksjaga otsesuhetes vaid erandjuhul ja sedagi mitte neljasilma-, vaid vähemalt kuuesilmakohtumisel. Maksuhaldur peab maksumaksjaga suhtlema kirjalikult posti teel. Selline kord on kehtestatud maksuametnike korruptsioonisüüdistuste vältimiseks.

Hetkel kuum