20. aprill 1997 kell 22:00

Tehke arved korda!

Tulude laekumisega üleplaneeritud riigieelarve faktiline alatäitmine sunnib maksuametit pigistama maksumaksjatelt raha välja ka juhtudel, kui selleks erilist põhjust nagu polegi. Näiteks pidid mõned maksurevidendid tegema viimasel ajal arvetele ülipüüdlikult nn «mustrikontrolli». See tähendab seda, et kui maksurevident avastab mõnel arvel ostja aadressi või mõne muu rekvisiidi puudumise, kvalifitseerib ta selle arve kui käibemaksuseaduse § 24 lõike 1 nõuetele mittevastava ja ei aktsepteeri § 18 lõike 1 punktis 1 lubatud maksumaksja poolt soetatud kaupade ja teenuste arvete alusel mahaarvamisi. Selliseks maksuhalduri käitumise aluseks on § 18 lg 6, mis lubab nimetatud mahaarvamisi § 24 sätestatud nõuetele vastava originaalarve alusel.

Maksumaksja toimib õigesti, kui teeb oma arvetele «mustrikontrolli» ise ja ennetab seega «ebaõigetest» arvetest tulenevaid maksuvõla nõudeid.

Hetkel kuum