27. aprill 1997 kell 22:00

Töötajatele pankroti puhuks suurem garantii

Kolmepoolsetel läbirääkimistel jõudsid pooled reedel kokkuleppele eraldada riigieelarvest 1998. a eraldi summa pankrotistunud ettevõtete töötajatele palkade ja hüvitiste väljamaksmiseks.

Praeguse korra järgi makstakse raha valitsuse reservfondist pankrotihalduri taotluse alusel.

Valitsuse, tööandjate organisatsioonide ja ametiühingute esindajad leppisid reedel kokku, et alates tulevast aastast makstakse töötajatele ettevõtte pankroti korral välja senise kahe kuu asemel kolme kuu töötasu.

Edaspidi luuakse osapoolte kokkuleppe kohaselt pankroti tagatisfond.

Opmann hindas fondi suuruseks 50--100 miljonit kr. Vahendid sellesse peaksid tulema poole ulatuses riigieelarvest ja ülejäänud osas tööandjatelt ning töövõtjatelt.

Tagatisfondi loomiseks kolme osapoole kaasamist toetasid ka tööandjate ühendused. Tööandjate ühenduse juht Viljar Veskiväli rõhutas, et tagatisfondi saab luua vaid kolme poole osalusel, kus ka töötajad võtavad osa maksukoormusest enda kanda.

Pankrotiprotsesside kohta märkis rahandusminister, et seni on ettevõtete omanikud jäänud nende lahendamisest kõrvale ning edaspidi peab omanike vastutus kasvama.

Opmann lisas, et 1993. aastast alates on valitsuse reservfondist pankrottide puhul töötajatele välja makstud 14,5 mln kr. Prognoositud on pankrottide arvu kasvu. 1995. aastal oli Eestis 140 ja 1996. aastal 180 pankrotti. BNS

Hetkel kuum