28. aprill 1997 kell 22:00

Ka kallid laotõstukid vajavad hooldust

Tõstukid erinevad oma kasutusotstarbe ja ehituse poolest. See seab hooldusele spetsiifilsed nõuded, kuigi üldpõhimõtted jäävad samaks. Tõstukite hoolduse võib suurtes piirides jagada kolmeks: igapäevane hooldus, igakuine ja iga-aastane hooldus.

- Tõstuki hooldus algab tõstuki otsesest kasutajast ehk tõstuki juhist. Tema ülesanne on teha igapäevast hooldust. Põhiliselt seisneb see tõstuki ülevaatuses ja süsteemide töö kontrollis, et tagada tõstuki ohutu kasutamine nii juhi kui teiste inimeste jaoks. Akutõstukitel tuleb kontrollida akus elektrolüüdi taset ja vajadusel seda juurde lisada. Samuti tuleb igapäevases hoolduses kontrollida märgutulede töötamist. Enne tööle asumist tuleb tööoperatsioonid üks kord ilma koormuseta läbi teha.

- Igakuist hooldust peab tegema spetsialist, kellel on vajalik koolitus ja kogemused. Selle hoolduse käigus tuleb tõstukit kontrollida põhjalikumalt. Vahetama peab õlid, filtrid ja kuluvad detailid. Tihti püütakse ka seda hooldust teha oma jõududega. Samas eeldab see vähemalt minimaalsete tööriistade olemasolu ja inimest, kes tegeleb varuosade ja kulumaterjalide hankimisega. Ei ole otstarbekas võtta tööle inimest, kes ei tegele firma põhitegevusega, ning soetada ka üsna kalleid tööriistu ja seadmeid.

- Iga-aastase hoolduse käigus tuleb tõstuk põhjalikult üle vaadata ja vahetada kõik õlid ning filtrid sõltumata nende seisukorrast. Õlide omadused muutuvad ka seistes, isegi kui tõstukit ei kasutata. Peale õlide hooldatakse tõstuki töö jaoks kriitilised sõlmed ja mehhanismid. Vahetatakse kulunud osad, mis annab olulise säästu võrreldes kogu sõlme vahetamisega.

Hetkel kuum