4. mai 1997 kell 22:00

Ületunnitöö poolte kokkuleppel

Ületunnitöö tegemine toimub üldjuhul poolte kokkuleppel, mis sõlmitakse kirjalikult. Erandina on töötaja kohustatud ületunnitööd tegema, kui tööandja seda nõuab ekstreemsetes olukordades: avarii ja loodusõnnetuse puhul või kui tööandja vara on ohus. Ületunnitööle (ka öösel ja pukepäevadel) ei tohi rakendada alaealisi, rasedaid ja naisi, kes kasvatavad lapsinvaliidi või alla 14aastaseid lapsi. Viimaseid võib rakendada ainult nende endi nõusolekul.

Lisaks tavalisele tööaja arvestusele peab tööandja pidama ületunnitöö arvestust. Ületunnitöö eest on tööandja kohustatud töötajale maksma 50% tunnipalga määrast rohkem.

Hetkel kuum