5. juuni 1997 kell 22:00

Äriregistrisse kandmise soodustusi

Riigikogu õiguskomisjoni esimees Daimar Liiv ütles, et seadus annab ettevõtjatele olulisi soodustusi. Aktsiaseltside ja osaühingute aktsia- või osakapitali suurendamise või vähendamise eest makstav tasu ei sõltu edaspidi mitte enam äriühingu kogukapitalist, vaid suurendatava või vähendatava osa suurusest.

Daimar Liivi sõnul on uues seaduses selgelt välja toodud ka äri- või ettevõtteregistrisse kantud äriühingute juhtide vastutus ja viidud see personaalsele tasemele. Ettevõtte juht võib isiklikust vastutusest pääseda ainult juhul, kui ta suudab tõendada, et ettevõtte nõukogu oli ta selleks hetkeks ettevõtte juhi ametist vabastanud. Siis peab ta ka põhjendama, miks ei olnud muudatustest ettevõtte juhtkonnas teavitatud registripidajat.

Vastuvõetud seaduse järgi tuleb kõigil äriühingutel esitada hiljemalt 1. septembril avaldused äriregistrisse kandmiseks. See ei tähenda, et ettevõte peab selleks ajaks olema äriregistrisse kantud.

Ettevõtted, kes on avalduse esitanud, kuid kelle kanne on ebakorrektse vormistamise tõttu jäänud registrisse kandmata, peavad leppima sellega, et nende kanded lähevad sundlõpetamisele.

Varem sõltus kommertspandi ümberregistreerimisel riigilõivu suurus kommertspandi väärtusest. Uus seadus ütleb, et enne kommertspandiseaduse jõustumist seatud kommertspantide ümberregistreerimise eest tuleb kommertspandi registrisse tasuda 250 krooni.

Hetkel kuum