8. juuni 1997 kell 22:00

Normiks kaks puhkepäeva järjest

Kui tööandja peab oma töötajatest lugu ja tahab, et tal oleksid täisväärtuslikud töötajad, peab ta hoolitsema, et nad oleksid hästi välja puhanud. Seadus ei nõua eraldi puhkeaja arvestamist, kuid seab kindlad normid. Töötaja peab saama nädalas 2 järjestikust puhkepäeva, st 48 tundi. Erandjuhtudel on vajalik tööinspektori nõusolek. Kui kahte järjestikust puhkepäeva anda pole võimalik, tuleb saamata jäänud puhkepäev anda mõnel teisel summeeritud tööaja arvestamise perioodil. Näit. kui töötaja saab kuuajalise arvestuse puhul ühel kuul 4 päeva, peab ta järgmisel kuul saama 12 puhkepäeva.

Hetkel kuum