7. august 1997 kell 22:00

Pensioniseadus võtab kuju

Peaministri majandusnõunik Ardo Hansson ütles, et rahandusministeerium peab esitama valitsusele sotsiaalmaksu seaduse, pensionifondide seaduse ja tulumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu, sotsiaalkindlustusamet riikliku pensionikindlustuse seaduse eelnõu. Pensionireformi kontseptsioon näeb ette nende seaduste jõustumise 1. jaanuaril 1998.

Veiko Tali kinnitas, et vabatahtliku pensionikindlustuse ja seega kogu pensionireformi käivitamisel on pöördeline tähtsus tulumaksuseaduse muutmisel. Tali sõnul on endiselt otsustamata, kui suur osa palgast vabastatakse pensionifondi kandmisel tulumaksust. Ta lisas, et tõenäoliselt jääb see 10 ja 15 protsendi vahele.

Bico Elukindlustuse ASi peadirektor Georg Männik ütles, et väga tõsist kaalumist vajab kavatsus maksustada tulevased väljamaksed pensionifondidest. Kindlustusseltside liit on teinud ettepaneku vabastada tulumaksust ka väljamaksed pensionifondist, sest inimese enda kogutud pensioniraha ei ole õige käsitleda tema tuluna.

Kindlustusseltside liidu juhatuse esimehe Taivo Saare sõnul on väljamaksete maksustamine ebaõige juba seepärast, et keegi ei tea, milline tulumaksumäär kehtib Eestis 10--30 aasta pärast, kui tänased kindlustusvõtjad jäävad pensionile.

Ardo Hanssoni sõnul võtab ettevalmistamisel olevatest seadusandlikest aktidest kõige rohkem aega riikliku pensionikindlustuse seaduse eelnõu, sest see sisaldab uusi riigipensionide arvutamise valemeid.

Sotsiaalkindlustuse ameti peadirektori asetäitja Lauri Leppik kinnitas, et pensionivalemite ümber käivad pingelised diskussioonid. Ta ei kommenteerinud, kas eelnõu ettevalmistamine võib seetõttu venida. «Tänase seisuga võin öelda vaid niipalju, et ministeerium on meile tähtajaks seadnud 1. septembri,» lisas Leppik.

Leppik väitis, et riikliku pensionikindlustuse seaduse mõningane venimine ei takista pensionireformi elluviimist, sest uue seaduse järgi hakatakse väljamakseid pensionifondidest tegema nii- kuinii alles mitme aasta pärast.

Georg Männik ütles, et määramatus riigipensionide osas pärsiks vabatahtlikku pensionikindlustust, sest enne otsuse tegemist peab inimesel selge olema, kui suureks kujuneb tema riigipension.

«Ajakirjanduses õhutatakse ilmaasjata ootusi, kui suureks riigipensionid kasvavad,» lausus Leppik. «Sotsiaalmaksu määr ei tõuse ja see tähendab, et riigi mängumaa on ka ilma uue pensioniseaduseta hästi teada.»

Hetkel kuum