10. august 1997 kell 22:00

Mis on oluline panga valikul?

Varem oli meil valikul oluline panga asukoht, sest siis, kui me alustasime, telepanga teenust veel ei olnud ja siis me vaatasime, et pank asuks firmale lähedal.

Praegu me peame just läbirääkimisi ja valime endale panka selle põhimõtte järgi, et kõik teenused saaks kompleksselt. Et oleks nii krediidi- ja liisinguvõimalused, kui ka samas telepanga võimalused. Muidugi on panga puhul tähtis ka usaldatavus.

Teenuste hinnad on kõigil pankadel enam-vähem ühesugused ja sellepärast on oluline teenuste komplekssus.

Oluline tingimus on ka see, et pangateenus osutataks kliendile kiiresti.

Meid praegu teenindav pank valiti juba siis, kui meid 1994. aastal erastati. Valik langes siis Hoiupangale ja Hoiupank on seniajani meie peapangaks jäänud. Kuna oleme temaga rahul ja ma eeldan, et ega temal ei ole meiega erilisi probleeme, siis ei ole tekkinud ka vajadust panka vahetada. Hoiupank on ikkagi üks Eesti suuremaid panku.

Vanasti tegime koostööd ka Krediidipangaga, kes aitas meil rublasid kroonideks vahetada. Koostöö sai alguse siis, kui Krediidipank hakkas konverteerima Vene rubla. Praegu saab aga ka Hoiupank selle ülesandega suurepäraselt hakkama.

Esimesena määrab ära asend, kus firma ise asub ja panga valik sõltub sellest, millised pangad siin piirkonnas töötavad. Otepääl on võimalik valida Hoiupanga ja Ühispanga vahel ja sellepärast erilist valikuvõimalust ei ole. Mõlemad pangad on enam-vähem ühest klassist.

Valiku tegemine sõltub sellest, millise panga kaudu on mugavam teha välisarveldusi ja millistes välispankades on pangal kontod avatud. Valitakse see pank, mille kaudu saab raha kiiremini liigutada. Meie konto on praegu Ühispangas, Ühispangaga on meil koostöö sujunud hästi ja nurinaks ei ole põhjust.

Punkt üks on panga usal-dusväärsus. Punkt kaks on pangateenuste hind. Olenevalt mahtudest teevad pangad erinevatele firmadele konkreetseid pakkumisi ja panga valik sõltub sellest, milliseid tingimusi pangad pakuvad.

Kolmas oluline aspekt on muidugi pangaoperatsioonide operatiivsus ja pangas kasutatav tehnoloogia. Kindlasti on üks oluline küsimus ka turvalisus.

Me kasutame mitut panka, sest meie kliendid teevad sissemakseid Eesti eri piirkondades ja loomulikult meeldib kliendile see, kui ta saab makse sooritada lähimas pangas.

Hetkel kuum