1. september 1997 kell 22:00

Börs karmistab noteerimisnõudeid

Tallinna väärtpaberibörsi tegevdirektor Helo Meigas lausus, et juhatus teeb nõukogule ettepaneku tõsta ettevõtte turukapitalisatsiooni nõuet põhinimekirjas olevatele ettevõtetele. Kui enne oli selle määr 100 miljonit krooni, siis uue korra kohaselt oleks nõutav turukapitalisatsioon 300 miljonit krooni.

Meigase ütlusel teeb börsi juhatus ettepaneku suurendada ka aktsionäride arvu nõuet. Põhinimekirjas olevatel ettevõtetel peab see olema tuhat investorit või siis kolmsada investorit, kelle investeeringute väärtus on vähemalt 10 000 krooni, selgitas Meigas.

Küllalt oluliseks peab Meigas nõudmisi, mis tulevikus peaksid rakenduma firmade juhtstruktuuridele ehk nõukogudele. Kui börsil noteerimist taotleval emitendil on kontrollosalust omav aktsionär, siis selle kontrollosalust omava aktsionäriga seotud nõukogu liikmed ei tohi nõukogus omada häälteenamust, rääkis Meigas. Sellega püütakse paremini kaitsta väikeinvestorite huvisid avalike ettevõtete juhtimistasandil.

Meigas lisas, et börsil noteeritava ettevõtte majandusaasta tulemused peab kinnitama börsi aktsepteeritav audiitor. Audiitorfirmasid hakkab kinnitama noteerimiskomisjon, lisas ta.

Peale eelpoolmainitu kavatsetakse börsi nõukogule kinnitamiseks esitada ka nõudmine, mille kohaselt noteerimistaotlust esitava emitendi juhtkonnas ei tohi olla viimase kaheteistkümne kalendrikuu jooksul toimunud olulisi muudatusi, rääkis Meigas.

Samuti on välja töötatud kord, kuidas ettevõtteid põhinimekirjast lisanimekirja üle viia, lisas Meigas. Noteerimiskomisjonile antakse suuremad õigused emitentide sobivuse otsustamisel, ütles ta.

Meigase sõnul hakkab börsi nõukogu juhatuse esitatud muudatusettepanekuid arutama järgmisel nädalal. Tema ütlusel peaksid parandusettepanekud jõustuma 1. oktoobril.

Hetkel kuum