10. september 1997 kell 22:00

Kohtunik Lille eitab süüdistusi

Süüdistuskokkuvõtte järgi süüdistatakse endist Itecomi juhatuse esimeest Ants Lille, Itecomi endist tegevdirektorit Avo Kusmat ja pearaamatupidajat Liina Kallavust firma 2,1 mln krooni kasutamises endale ridaelamubokside ehitamiseks aktsionäride üldkoosolekult luba küsimata. Ridaelamubokside ehituskulud kanti firma käibekuludesse, millega vähendati riigile makstavat käibemaksu 184 000 krooni võrra.

Avo Kusma on oma ridaelamuboksist Itecomi kasuks loobunud, see on läinud võlgade katteks Hackman Eesti ASi omandusse. Ants Lille ja Liina Kallavus elavad oma ridaelamuboksides tänini.

Lille ütles, et 1995. a alguseks oli Itecomi juhatuse liikmete, Ants Lille, Avo Kusma, Liina Kallavuse ja Ülle Rajasalu käes 81,2% ettevõtte 2,9 mln kroonisest aktsiakapitalist. Itecomil oli põhivahendeid 1,85 mln krooni väärtuses, mis andis Lillele alust väita, et ettevõtte sajakroonise aktsia tegelik väärtus oli 130 krooni.

Lille sõnas, et Itecomi juhatusel oli otsustamisõigus ka ilma üldkoosoleku otsuseta, kelle pädevusse kuulusid vastavalt ettevõtte põhikirjale aktsiakapitali muutmine ja kasumi jaotus. «Meie ei jaganud kasumit, tegime konkreetset tööd,» kommenteeris ta juhatuse otsust finantseerida ettevõtte vahenditest ridaelamubokside ehitust.

Lille lisas, et ehitust alustati teadmises ja usus, et vajaminev summa hüvitatakse Itecomile hiljemalt 1996. a. Lille maja ehituseks oli tema enda sõnul kulutatud 500 000 krooni. Oma aktsiatest ettevõtte kasuks loobudes toimus tasaarvestus, väitis ta.

Hetkel kuum