18. september 1997 kell 22:00

Kohus mõistis Mägi õigeks

Monika Mägi jäi endale ka eile kindlaks, öeldes: «Ma ei ole andnud kohtunik Kramerile ei eelmise aasta 27. novembril ega ka hiljem altkäemaksu.» Kohtu küsimusele, kuidas ta kommenteerib Krameri seletusi altkäemaksu andmise kohta, vastas Mägi: «Ma ei tunne teda nii hästi ega pole kunagi tema juhatatud istungil kaitsjana esinenud. Ma ei oska tuua põhjust, miks ta läks nii kergesti koostööle kaitsepolitseiga. Tean vaid üht, alates 1996. aasta maist ei töötanud minu telefonid enam hästi.»

Monika Mägi kaitsja vandeadvokaat Jaan Tedder osutas asjaolule, et ükskõik kelle saab süüdi mõista üksnes faktilistele andmetele tuginedes. Tedderi sõnul sellised andmed puuduvad, on vaid kohtunik Anne Krameri arvamus.

Krameri ja Mägi vahel toimunud jutuajamise salvestuse tunnistas riigikohtu kriminaalkolleegium oma 17. juuni otsusega ebaseaduslikuks. Jälgimisaparatuur paigaldati Tallinna linnakohtus Krameri kabinetti viimase kohalviibides ja nõusolekul, millega Anne Kramer kaasati salajasele koostööle kaitsepolitseiga, seega jälitustegevuse seaduse nõudeid eirates.

Äripäev on saanud usaldusväärsetest allikatest kinnituse, et enne Harju maakohtu õigeksmõistvat otsust Eesti Päevalehe ja Eesti Televisiooni käsutusse antud videosalvestuse koopia saadi kaitsepolitsei käest, ehkki kaitsepolitsei ise on seda seni eitanud.

Tedderi sõnul rajaneb kogu süüdistus oletustel, kuid süüdimõistvat otsust ei saa rajada oletustele ja kahtlustele, see oleks vastuolus ka põhiseaduse mõttega. Ka Tedder ei osanud seletada, millised võisid olla Krameri tegutsemise ajendeid või millised seoses võisid tal olla teatud ametkondadega. Tedder esitas kohtule küsimuse, miks Kramer, kes enda sõnul oli ?okiseisundis, pärast väidetavat pistise andmist kohe ei reageerinud, vaid ajas teiste kohtunike juuresolekul Mägiga rahulikult juttu ja kallas talle kohvi. Tedder pidas vandeadvokaat Monika Mägi süüdistamist provokatsiooniks.

Riiklik süüdistaja prokurör Urmas Tammiksaar pidas Mägile esitatud süüdistust tõendatuks ka ilma videosalvestuseta.

Tammiksaar ütles, et Mägi ja tema kaitsja väited kaitsepolitsei rollist süüdistuses ja võimalikust provokatsioonist on pelgalt tõendamata oletused. Prokurör viitas seejuures Harju maakohtule, kes mõistis küll Mägi õigeks, kuid luges raha andmise siiski tõendatuks.

Tammiksaar osutas ka riigikohtu otsusele, mille kohaselt võib altkäemaksuandmise ajendiks olla ka enda suhtes soodsama seisundi loomine.

Ringkonnakohtu kriminaalkolleegium esitab eilse õigeksmõistva otsuse motiivid 25. septembril.

Hetkel kuum