25. september 1997 kell 22:00

Ukraina majandus toibub

Ukraina sisemajanduse kogutoodangu (SKT) kahanemine on peatunud ning 1998. a peaks see suurenema 0,5%. Tööstustoodang suureneb veelgi rohkem -- 0,9%. Järgmise aasta inflatsioonitasemeks pakutakse 12%, mis on 1% vähem kui sel aastal.

Samm-sammult pürib Ukraina rahvusvahelistele kapitaliturgudele. Esimese, 450 miljoni dollari suuruse euroobligatsiooniemissiooni tegi ta augustis Euroopa ja Aasia suurimatel börsidel. Nüüd septembris järgneb sellele sama suur emissioon Aasia turgudel ja see on noteeritud jeenides. Enne seda peab Ukraina saama uue krediidireitingu, mis mitteametlikel andmetel tuleb BB+. Oktoobris on kavas täiendav euroobligatsioonide emissioon 350--500 mln dollari väärtuses.

Pärast seda, kui Ukraina võttis 1996. a septembris kasutusele oma raha -- grivna --, on see devalveerunud USA dollari suhtes 5,4%. Grivna kurss dollari suhtes on järgmisel aastal kavandatud keskmiselt 1,9 grivnat. Riigi välisvaluutareservid olid 1. augusti seisuga 2,36 miljardit dollarit.

Ukraina riigieelarve puudujääk suureneb selle aasta 4 mld grivnalt järgmisel aastal 5,3 mld grivnale, mis moodustab umbes 5% 101,4 mld grivna suurusest SKTst. Riigi välisvõlg oli 1. septembri seisuga 16,9 mld grivnat.

Suurenevad rahvusvaheliste institutsiooniliste ja erainvestorite investeeringud Ukrainasse. 1997. a esimese kvartali lõpuks oli Ukrainasse tehtud otseseid välisinvesteeringuid kokku 1,5 miljardit dollarit.

Täites rahvusvahelise valuutafondi (IMF) nõudeid, loodab Ukraina kolme aasta peale saada laenu kokku 2,9 mld USA dollarit. B&B,NI

Hetkel kuum