28. september 1997 kell 22:00

Riski maandamine ettemaksu sooritamisel välispartnerile

Rahvusvahelises kaubanduses on Eesti ostjad partneritele veel vähetuntud, mistõttu on olukordi, kus müüjad nõuavad ostjailt ettemaksu.

Ka on teatud suurtel lääne firmadel müügipoliitika, mis näeb ette teatud regioonidest (kuhu arvatakse tihti ka Eestit) ostjatele müümise ainult ettemaksuga.

Vahel nõuab müüja ettemaksu ka seepärast, et tal on vaja raha kauba ostmiseks oma allhankijailt.

Nii nagu müüja ei soovi riskida tingimusel tasumine-pärast-kauba-kättetoimetamist ( ingl k sales on open account) müügil maksest ilma jäämisega ning nõuab ostjalt ettemaksu, nii on ostjal ettemaksu teostamisel risk kaotada ettemakstud raha, saamata kaupa.

Selle riski maandamiseks on ostjal vajalik ja ka moraalne õigus nõuda müüjalt pangast välja antud ettemaksu tagastamise garantiikirja.

Ettemaksu tagastamise garantii (Advance Payment Guarantee) tagab ettemaksu sooritajale summa tagastamise juhul, kui ettemaksu saaja ei täida oma lepingujärgseid (tarne)kohustusi.

Selle garantii suurus on 100% ettemaksu summast, seejuures ettemaks ise võib olla 0--100% lepingu summast, nii nagu pooled kokku lepivad.

Ettemaksu tagastamise garantiikirjale lisatakse tavaliselt klausel, mille järgi garantii hakkab kehtima hetkel, kui ettemaks laekub müüja arvele garantiikirja välja andnud pangas.

Igal juhul aga peab ettemaksu sooritaja saama garantiikirja oma valdusse enne, kui ta raha teele saadab.

Ettemaksu tagastamise garantii peaks kehtima niikaua, kuni müüja on täitnud selle osa lepingu tingimustest, mille katteks oli sooritatud ettemaks.

Kui lepingupartner läbirääkimiste käigus teatab, et ta soovib ettemaksu ega pole nõus ostja poolt pakutavaid makse tagamise instrumente (akreditiiv, maksegarantii) aktsepteerima, siis on ostjal otstarbekas oma riskide maandamiseks nõuda panga poolt välja antud ettemaksu tagastamise garantiikirja.

Hetkel kuum