6. oktoober 1997 kell 22:00

Sõidukijuhid peavad kontrollima tervist

Alates 1. septembrist jõustus määrus, millega kinnitati mootorsõiduki juhi perioodilise tervisekontrolli korraldamine.

Eeskiri kehtestab nõuded mootorsõiduki juhi terviseseisundile ning meditsiiniliste ja psühholoogiliste uuringute tegemise ja nende hindamise korra.

On kahte liiki tervisekontrolli. Eelnev tervisekontroll:

- tehakse enne juhiloa taotlemist, sõidukikategooria või tegevusvaldkonna muutumist. Eristatakse järgmisi tegevusvaldkondi:

-- D-kategooria sõiduki- või trammijuht;

-- alarmsõiduki juht;

-- ohtlikke veoseid vedava sõiduki juht;

-- kutseline auto- või traktor-liikurmasina juht;

- juhiloa taotleja peab tervisekontrolli läbima enne sõiduõpetuse algust;

- eelneva tervisekontrolli otsuse kehtivus enne lubade saamist on kaks aastat.

Kui eelmise tervisekontrolli otsuse kehtides taotlejal tekivad tervisehäired, mis võivad juhtimiskõlblikkust mõjutada, on taotleja kohustatud enne sõiduõpetuse algust tervisekontrolli uuesti läbima.

Perioodiline tervisekontroll tehakse:

- trammi, D-kategooria, alarmsõiduki ja ohtlikke veoseid vedavate sõidukite juhtidele ning kõikidele kutselistele sõidukijuhtidele iga viie aasta järel, pärast 65. eluaastat iga kahe aasta järel. Juhilubade vahetamisel või dublikaadi väljastamisel tehakse perioodiline tervisekontroll ainult juhul, kui eelnevast tervisekontrollist on möödunud üle kahe aasta;

- kõikide ülejäänud sõidukite juhtidele kuni 65. eluaastani iga kümne aasta järel, pärast 65. eluaastat iga kahe aasta järel;

- tööandja, politsei või sõiduõpetaja kirjalikul nõudmisel.

Kui tervisekontrolli teostanud arst peab vajalikuks teha järgmine perioodiline tervisekontroll enne ettenähtud tähtaega, peab arst tervisetõendile märkima järgmise tervisekontrolli tähtaja.

Riigi Teataja nr 140

Sõidukijuhi tööandja kohustused

Tööandja vastutab sõidukijuhi:

- sõidukikategooriale vastava tervisetõendi olemasolu eest;

- tervisetõendisse sissekantud piirangute ja eritingimuste täitmise eest;

- perioodilise tervisekontrolli läbimise eest.

- Tööandja säilitab sõidukijuhtide tervisetõendeid ja peab arvestust nende üle.

Hetkel kuum