15. oktoober 1997 kell 22:00

Soojavarustuse juriidilisi aspekte

Korruselamutes tekitavad soojusenergia müüjatele ja kaaselanikele probleeme korteriomanikud, kes soovivad lahutada oma korteri küttesüsteemi maja ühtsest keskküttesüsteemist.

Elamu keskküttesüsteem on tehnoloogiline tervik ning on välja ehitatud soojustehnilistel arvutustel baseeruva projekti järgi. Erastatud korteritega elamutes kuulub keskküttesüsteem kaasomandiõiguse alusel kõigile korteriomanikele täpselt samuti kui hoone vundament, katus jne. Soojusenergia jaotamise ja levimise eripärast tingituna ei ole ka eluruumide piires asuvad keskküttesüsteemi osad käsitletavad korteriomandi reaalosana.

Asjaõigusseaduse kohaselt tuleb elamule tehtud kulutused jaotada korteriomanike vahel nende osa suuruse järgi kaasomandis. Korterite erastamislepingutes on kaasomandi osa määramisel aluseks korteriomandi reaalosa ruutmeetrid, mille järgi jaotatakse küttekulud.

Muudatuste tegemiseks kaasomandis (näiteks ühe või mitme korteri lahutamiseks elamu ühtsest keskküttesüsteemist) on vajalik kõigi kaasomanike nõusolek. Sellise muudatuse tegemine keskküttesüsteemis nõuab eelnevaid soojustehnilisi arvutusi litsentsi omava juriidilise või üksikisiku poolt.

Kui kõigi korteriomanike nõusolekul siiski tehakse keskküttesüsteemis muudatused, mis muudavad soojusenergia jaotust korterite vahel, peaksid korteriomanikud sõlmima omavahel ärikokkuleppe hoone küttekulude ümberjaotamiseks korteriomanike vahel ning esitama selle soojusenergia müüjale. Kui dokumenti ei esitata, peavad kõik korteriomanikud kandma elamu küttekulusid nende osa suuruse järgi kaasomandis, sõltumata keskküttesüsteemis tehtud muudatustest ning soojusenergia tegelikust jaotusest hoones.

Korteriomanikud ei tohi teha valesid järeldusi tarbijakaitseseadusest, mille järgi tasuma peab ainult tegelikult tarbitud teenuse eest. Seadus kehtib igal juhul.

Aru tuleb saada, et soojusenergia müüja realiseerib soojust hoone kui terviku, mitte üksiku korteri kütmiseks, küttekulud jaotatakse kaasomanikeks olevate korteriomanike vahel asjaõigusseaduse kohaselt.

Kui soojusenergia tegelik jaotumine korterite vahel ei vasta korteriomanikele kuuluva osa suurusele kaasomandis, on see korteriomanike, mitte soojuse müüja probleem. Korteriomanikele jääb võimalus korrastada kaasomandis olev keskküttesüsteem või sõlmida omavahel tegelikke olusid arvestav küttekulu jaotamise kokkulepe.

Hetkel kuum