18. november 1997 kell 22:00

Kuidas käitub teie ettevõte töötaja vabastamisel?

Alati vastavuses seadus-tega. Kui on tegemist koondamisega, maksame seaduses ettenähtud koondamistasu. Püüame alati teatada õigeaegselt, et maksmist oleks vähem. Loomulikult meil nii suuri kompensatsioone, nagu mõnel pool riigitööl, ei ole. Normaalne on nelja kuu keskmine tasu. Ühesõnaga läbi tuleb mõelda kõik töölt vabastamise otsused ka rahalisest seisukohast. Omal soovil lahkujatele ei näe töölepingu seadus mingisugust kompensatsiooni ette.

Riigistruktuurides vist ei mõelda väga palju tagajärgede peale ja riik kui suhteliselt kehv omanik võib-olla siis lubab selliseid rahalisi priiskamisi. Eraomanik ei saa seda lihtsalt endale lubada. Need on siiski väga suured kulud.

Riigiasutuste puhul võib olla ka niisugune psühholoogiline liin, et kui inimest tööle võetakse, siis on kogu aeg nagu mingi kartus, et ta muidu ei tule, kui ma talle ei paku mingeid garantiisid. Ma arvan, et see on siiski kõik kokkuleppe küsimus ja ma ei usu, et tööjõuturg on praegu niisuguses olukorras, et ei oleks tulijaid riigitööle.

Töötajate väljavaheta-mine on äärmiselt kulukas protseduur ja ühegi ettevõtte eesmärgiks ei saa olla tööjõu voolavuse soodustamine. Väljavahetamine on abinõu, mida viimases järjekorras rakendatakse.

Distsiplinaarvastutuse seadus pakub piisavalt muid võimalusi, et kergemate eksimuste korral töötajat vastutusele võtta. Vallandamiseks saab tööandjal olla vaid üks mõjuv põhjus -- usalduse kaotamine.

Eraettevõtjad ilmselt oma töötajaid kergekäeliselt ei vallanda. Kuna nad on siiski orienteeritud tulule ja nii kulukaid samme niisama ei astu.

Loomulikult, paljud eraettevõtted on äsja erastatud, kindlasti nad oma organisatsiooni korrastamise käigus vaatavad üle, kui efektiivselt on tööjõudu kasutatud.

Riigiasutustel tasuks vaadata, millised on töötaja väljavahetamisega seotud kulud. Kas on tegemist lihtsalt juhi sooviga vahetada olemasolev meeskond oma meeskonna vastu, millised on konkreetsed tagamaad. Võib-olla on koostöö siiski võimalik. Palju sõltub ka heast tahtest.

Hetkel kuum