25. november 1997 kell 22:00

Tallinn otsib väljapääsu kaabelsidefirmade anarhiast

Linnavalitsus sõlmis avaliku konkursi võitnud ASiga Eesti Telag 1993. aasta aprillis kaabelside arendamise raamlepingu ja asutas koos Telagiga kaabelvõrkude operaatorfirma Tallinna Kaabeltelevisiooni AS. Sellest hoolimata ei takistanud linnavalitsus eelmise nädalani tegelikult ühelgi firmal kaabelsidevõrkude rajamist linna territooriumil.

Möödunud reedel peatas linnavalitsus linnaplaneerimisameti ettepanekul Rootsi kontserni Telia AB tütarfirma Starman võrgu ehituse kesklinnas, kuna töödeks puudus vajalik kooskõlastus.

Starmani tegevdirektor Peeter Kern teatas, et linnavalitsus on oma volitusi ületanud, kuna Starmanil on võrgu väljaehitamiseks siduvad lepingud korteriomanikega. Kern väitis, et linnavalitsuse sekkumise inspireeris Tallinna Kaabeltelevisiooni AS.

Abilinnapea Sergei Kulakov avaldas hämmeldust, miks põhjustas Starmani protesti asjaolu, et linn nõudis vaid kehtiva korra järgimist.

Levicomi gruppi kuuluva Telagi nõukogu esimees Peep Põldsamm ütles, et vastavalt nelja aasta tagusele lepingule on Tallinna Kaabeltelevisiooni ASil ainuõigus tegutseda Tallinnas kaabelsideoperaatorina. Võrkude ehitamise õigus on Põldsammi sõnul igal firmal, kui Telag projekti tehniliselt heaks kiidab ja linn vastavalt ajutisele ehitusmäärusele ehitusloa annab.

«Küsimus ei ole ju pelgalt telekanalite edastamises,» rõhutas Põldsamm. «Vastavalt raamlepingule peab Tallinn saama kaetud kvaliteetse kaabelsidevõrguga, mis võimaldab vahendada nii telefoni- kui multimeediateenuseid. See tähendab, et kõik võrgud peavad omavahel ühilduma.»

Põldsammi sõnul on lepingust möödunud aja jooksul üksnes AS Telset esitanud korrektse projekti, kuid kooskõlastus jäi andmata, kuna kavandatud võrgu võimalused olid liiga napid.

«Naljakas küll, et linnavalitsus asus nüüd ühtäkki lepingu ja ehitusmääruse täitmist jälgima,» ütles Põldsamm.

Põldsamm kinnitas, et Tallinnas kaabelsidevõrke ehitanud firmade täpne arv ei ole teada. «Mõnel pool on varsti nii palju auke puuritud, et maju ähvardab kokkukukkumine,» lausus Põldsamm irooniliselt.

Tallinna abilinnapea Sergei Kulakov ei kommenteerinud, kuidas ikkagi on Tallinnas nii laiaulatuslik õiguskorra rikkumine võimalikuks saanud. «Palju asju tehakse omavoliliselt,» nentis Kulakov. «Ühelgi majaomanikul ei ole ju õigust aias lõket teha, aga minge vaadake, kui paljud seda Nõmmel teevad...»

Kulakov ütles, et kavatseb lähiajal kohtuda Telagi juhtidega, et otsida kujunenud olukorrast väljapääsu. «Linnavalitsuse ja Telagi lepingus on kehtestatud standard, mida võrkude ehitamisel tuleb järgida,» lausus Kulakov. «Nüüd peame leidma lahenduse, et ka teised firmad saaksid linnas tegutseda.»

Peagi valitsuses taas lugemisele tulev kaabellevi seaduse eelnõu sätestab, et igas kaabellevi piirkonnas saab tegutsemisõiguse vaid üks operaator. Sergei Kulakovi sõnul tuleks Tallinn sel juhul jagada mitmeks piirkonnaks.

Põldsamm kinnitas, et Levicom ei kavatse linnavalitsusega sõlmitud lepingust taganeda. «Ma ei tea, mida linnavalitsus meiega arutada soovib,» sõnas ta eile.

Hetkel kuum