30. november 1997 kell 22:00

Raamatupidamise ABC ärijuhile

Raamatupidamise printsiibid:

- Tulude ja kulude vastavuse printsiip -- antud perioodi jooksul toodangu (teenuste ja kaupade) valmistamise, soetamise ja realiseerimisega seotud kulud. Aruandeperioodi väljaminekud, mida ei saa vastavusse viia tuludega, reguleeritakse aruande koostamisel nii, et ainult antud perioodi jooksul tekkinud väljaminekud kajastatakse kuludena.

- Soetusmaksumuse printsiip -- raamatupidamises võetakse varad arvele nende soetamise momendil tegelikus soetushinnas, väljaminekud nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Kui soetamisel tasutakse finantslepingu alusel, sealhulgas laenuga või kapitalirendi (liisingu) tingimustel, ei lülitata üldjuhul intressikulu soetusmaksumusse.

Hetkel kuum