16. detsember 1997 kell 22:00

EVEA Pangalt ei küsitud kommentaari

Leiame, et artiklis toodud väited eiravad ajakirjanduseetika algpõhimõtteid.

On lubamatu avaldada ühe asjast huvitatud isiku paljasõnaliste avalduste põhjal teise suhtes halvustavaid väiteid viimast ära kuulamata. Eriti taunimisväärne on seesuguse väärinfo avaldamine börsil kaupleva panga suhtes. Artikkel vaikib, et samade poolte vahel on käimas kohtuvaidlus. Kui artikli eesmärgiks oli kohtu mõjutamine, siis see ei kandnud vilja, sest kohus jättis ASi KSK hagi läbi vaatamata veel enne artikli ilmumist.

Artiklist jääb mulje, nagu oleks ASi KSK näol tegemist teovõimetu isikuga, kes ei ole võimeline aru saama lepingute iseloomust. Nii laen kui ka nõude loovutamine on tavapärased ja vabatahtlikkuse alusel sõlmitavad lepingud. Kui lepingut peetakse ebasoodsaks, siis seda ei sõlmita.

Seetõttu, naeruväärne on väide, et ASi KSK sunniti laenu võtma sellele väidetavalt ebasoodsatel tingimustel. Kui AS KSK ei oska laenu efektiivselt kasutada, siis selles ei ole vaja süüdistada panka.

Hetkel kuum