16. detsember 1997 kell 22:00

Kuidas valida endale sobivat arvutikoolitusfirmat

Eesti turul tegutseb üsna palju (üle 15) arvutikoolitusega tegelevaid firmasid. Enamik neist on kitsamalt spetsialiseerunud mingile turusegmendile (algajad, tekstitöötlejad, spetsialistid). Arvutispetsialistide täienduskoolitusega tegeleb umbes viis firmat.

Osa firmasid teeb kursusi oma materjalidega, teised kasutavad kursuste läbiviimisel tarkvaratootjate koostatud ametlikke õppeprogramme. Üldjuhul on viimased pisut kallimad, kuid ka kvaliteet peaks parem olema. Ametlikud õppeprogrammid tähendavad üldjuhul ka õppijatele kaasaantavat (ametlikku) materjali nii CDde, raamatute kui muu materjali näol. Samuti antakse tunnistus kursuse läbitegemise kohta. Seda kõike ei pruugi pakkuda koolitus, mis baseerub kohapeal ettevalmistatud materjalidel.

Suuremad tarkvaratootjad, nagu Microsoft, Novell, Oracle, Sun jt on välja töötanud oma koolituspoliitika. Ülemaailmselt on paika pandud nõuded, missugune tase peab olema firma (või ka mingi spetsiifilise tarkvaratoote) sertifitseeritud eksperdil. Selleks, et mingi toote tunnustatud eksperdiks saada, peab spetsialist sooritama eksamid ning kui ta just omapäi ei kavatse toodet selgeks saada, peab ta ka kuulama kursusi. Näiteks sertifitseeritud inseneri tiitli saamiseks Microsoftilt on vaja sooritada kuus eksamit. Sellise tiitliga inimesel on võimalik tööd leida kõikjal maailmas. Iseõppimine nendeks eksamiteks ei pruugi anda soovitud tulemust, kuna eksamid on küllalt rasked.

Taolisi kursusi on õigus anda ainult autoriseeritud koolituskeskustel (Microsoft Authorized Technical Education Center ehk ATEC), kus lektoriteks on oma ala asjatundjad, kellele on omistatud sertifitseeritud treeneri nimetus.

Autoriseeritud tehnilise koolituskeskuse ATEC nimetuse saamine Microsoftilt pole lihtne protsess. Koolitusfirma peab vastama mitmetele tingimustele, et omandada õigust koolitada inimesi autoriseeritud materjalide baasil. Olemas peab olema tasemel arvutiklass piisavalt võimsa arvutustehnikaga, iga kursusel osaleja arvutist peab olema võimalik teha server. Koolitusfirmal peab olema palgal kaks sertifitseeritud treenerit. Igal aastal vaadatakse tingimused üle ning vastavalt sellele kas pikendatakse staatust või võetakse ära.

Ettevõtete info- ja koolitusjuhtidel lasub vastutus koolitusfirmade seast kõige paremini oma firma vajadustele vastav ettevõte välja valida. Koolituskvaliteedi parandamine ning autoriseerimine on loodetavasti Eesti koolitusfirmade märksõnad oma arengu edasistes staadiumites.

Arvutikoolituse võib jagada kolme gruppi:

- algõpe, kus kasutajale tehakse selgeks, mis on arvuti ning õpetatakse pisut teksti sisestama ja välja trükkima

- eriõpe, kus õpetatakse arvutit oma igapäevatöös kasutavaid inimesi, kelle töö on küllalt

spetsiifiline -- raamatupidajaid, küljendajaid jt

- spetsialistiõpe, mida vajavad eelkõige IT-professionaalid

Kuidas alustada?

- kaardistage oma firma koolitusvajadus

- mõtestage lahti arvutioskuse tase perspek-tiiviga näiteks paar kuud ja pool aastat

- tehke kindlaks, kes millist koolitust vajab

- pikaajaline koolitusleping kindla koolitusfirmaga annab teile parema tulemuse hinna ja kvaliteedi suhtes.

Hetkel kuum