21. detsember 1997 kell 22:00

Muudatused tulumaksustamises korteri või elamu müümisel

Korteri või elamu ning suvila või aiama-ja võõrandamisest saadud kasu maksustamist käsitlev tulumaksuseaduse § 9 lg 2 p 8 kehtib alates 1. jaanuarist 1998 uues sõnastuses.

Kui maksumaksja ei kasutanud kuni võõrandamiseni korterit või elamut oma peamise või alalise elukohana või ei omandanud õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise või ostueesõigusega erastamise teel, kuulub 1998. aastal tulumaksuga maksustamisele objekti võõrandamisest saadud kasu, sõltumata tehingute arvust maksustamisperioodil. 1997. aasta kohta esitatavas deklaratsioonis ei tule deklareerida esimesest tehingust saadud kasu.

Suvila või aiamaja võõrandamisel, mis oli maksumaksja omandis alla kahe aasta, on samuti alates 1998. aastast esimene tehing tulumaksuga maksustatav. 1997. aastal on esimene tehing tulumaksuvaba. Tulumaksuseaduse § 9 lg 2 p 8 kehtib füüsiliste isikute kohta, kelle tulu arvestatakse kassapõhiselt -- tehingud arvatakse sellesse maksustamisperioodi, millal raha on tegelikult laekunud või tegelikult tasutud.

Seaduse sõnastust on täpsustatud kinnistute võõrandamisest saadud kasu tulumaksuga maksustamisel. 1997. a kehtiva redaktsiooni kohaselt on tulumaksuvaba kinnistute võõrandamisel ainult omandireformi käigus tagastatud maa esmamüük.

Uues sõnastuses käsitletakse maksuvabastuse tingimustele vastavaid ehitisi või kortereid nii kinnisasjade kui ka vallasasjadena.

Tulumaksuseaduse muudatused ei käsitle eraldi kingina või pärandina saadud korteri või elamu võõrandamisest saadud kasu maksustamist. Omandamise tingimusena on maksuvabastuse saamiseks kommenteeritavas seadusesättes kehtestatud, et see vara peab olema läinud maksumaksja omandisse õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise või ostueesõigusega erastamise teel.

Seega -- kingina või pärandina saadud korteri või elamu puhul tuleb lähtuda võõrandamise ajal alalise või peamise elukohana kasutamise kriteeriumist, suvila ja aiamaja puhul enne võõrandamist maksumaksja omandis olemise kaheaastase tähtaja kriteeriumist.

Hetkel kuum