12. jaanuar 1998 kell 22:00

Võlga ei saa nõuda ükskõik kellelt

Ühinenud Meiereid on Venemaa-ekspordiga sattunud puntrasse, firma kahju jääb erinevatel hinnangutel 10 miljoni krooni ringi. Kannatada on saanud ka transpordifirmad.

Ühinenud Meiereid eksportis oma toodangut Venemaa firmale Milky Rein. Eesti poolt tehingut vahendanud OÜ Granveri kaudu Venemaale toimetatud kauba eest võlgnetakse Eesti piimatootjale ligi 10 miljonit krooni. Ühinenud Meiereid nõuab, et Milky Rein ja vahendusfirmad tasuksid võla.

Peterburi tollis on va-hetatud Ühinenud Meiereide väljastatud arved arvete vastu, mis näitavad kauba madalamat maksumust. Toll süüdistab pettuses autovedajaid.

Milky Rein on müügi-ahela üks ots, müüdi läbi vahendusfirmade. Enamikul Venemaa firmadel on Eestis agent, kes tellib transpordi, kontrollib dokumendid jne. Ei süüdista Granveri eraldi milleski. Võtame neid kõiki ühise team'ina. Olen müünud neile kauba tarnetingimusel EXW (müüja kohustused lõpevad, kui ta on võimaldanud ostjal kauba oma territooriumil vastu võtta) ja mind ei huvita, kus raha on kinni jäänud.

Tean, et selle team'imehed viibivad praegu (reedel) Tallinnas ja mõtlevad, kuidas sellest olukorrast välja tulla. Nad ei suuda omavahel ära jagada, milline osa kellelgi selles loos oli.

Oleme pöördunud võla sissenõudmiseks kohtu poole.

Peaprintsiip on, et müügi-lepingu pooled on Ühinenud Meiereid ja ostja. Küsimus on selles, millise vahendajana see vahendaja seal vahel toimis.

Kui vahendaja ostis Ühinenud Meiereide käest kauba ära, siis tekivad müüjal raha kättesaamiseks õiendamised vahendajaga. Kui vahendaja on brooker ehk lihtsalt poolte kokkuviija, siis tema ei mängi siin mingit rolli.

Mingil juhul ei saa esitada nõuet kauba kättetoimetaja vastu ning seda edasi suunata vedajale. Ainuke põhjendus sellisele nõudmisele võib olla, et kauba lõppsaaja väidab, et pole kaupa saanudki. Ta ei teagi, kes kauba algpunktist järgi võttis. See muudab olukorra segaseks.

Autovedajatel on piima-toodanguga olnud alati probleeme. Piimatoodang on suhteliselt kallis toode, Eestist tarnituna on maksud mitu korda kõrgemad -- riskialdis kaup, igaüks keerutab.

Venemaa kõrged tolliametnikud on aga tunnistanud, et sihtpunkti läbinud autoveofirmat ei saa arvete vahetamises süüdistada. Ei saa süüdistada vedajat, kui hind, millega kaup on lahti deklareeritud, ei vasta turuhinnale.

Venemaa toll on palunud enda poole pöörduda ja anda teada juhtumitest, kus vedajat on arvete vahetamise ilmsiks tulekul karistatud.

Ka kauba saatjat ei saa arvete vahetamises süüdistada. Arve vahetamine on ikkagi ainult kauba saaja huvi.

Hetkel kuum