20. jaanuar 1998 kell 22:00

Hüvitusfond nõuab Gunnar Kobinilt 3,5 miljonit

Eilseks väljakuulutatud Tallinna linnakohtu eelistungile Bandusia esindajat ei ilmunud. Hüvitusfondi juhatuse liikme Allan Sombri sõnul tekkis Bandusia 3,5 miljoni kroonine võlg läinud aasta mais sõlmitud kuuajalisest repolepingust. Et võlgnik raha tagasi ei maksnud, esitas Hüvitusfond kohtusse tsiviilhagi võla sissenõudmiseks.

AS Bandusia kuulub seni Belizel registreeritud firmale Atlanta Group Ltd, kelle omanduses on äriregistri andmeil 20 protsenti ASi Meediakorp aktsiatest ning kelle volitatud esindaja on Hans H. Luigega seotud ettevõtete tegevjuht Gunnar Kobin.

Kobin väitis, et ei tema, Hans H. Luik ega ka keegi kolmas Meediakorpi esindajatest pole Hüvitusfondiga sõlmitud repolepingule alla kirjutanud. «Andsin kellelegi täisvolitused Bandusia nimel tegutsemiseks ning kui too kodanik on teinud mingeid tehinguid, siis mina ei tea sellest midagi,» sõnas Gunnar Kobin. «Ma ei suuda meelde tuletada, kellele ma need volitused andsin.»

Samas ta lisas, et pärast Äripäeva huvi kõnealuse repolepingu vastu oli Sombri kohe talle helistanud. «Seni pole keegi mulle mingist repolepingust rääkinud ja ma pole ka ühtegi kohtukutset saanud,» tõdes Kobin.

Hüvitusfondi juristid keeldusid ütlemast, kes konkreetselt oli Bandusia nimel repolepingule alla kirjutanud. Gunnar Kobin väitis samas, et Atlanta Group ei kuulu enam Meediakorpi omanike ringi. Meediakorpi omanike muutus registreeritakse Kobini sõnul äriregistris pärast aastaaruande esitamist. Meediakorp ise kuulub Eesti Päevalehe ja Õhtulehe põhiomanike hulka.

Peale ASi Bandusia on Hüvitusfondi võlgnike nimekirjas veel Eesti Merelaevandus 3,59 miljoni krooniga ja AS Kamefek 1,28 miljoni krooniga. Merelaevanduse võlg on seotud võlakirjalepinguga, mille kohaselt Merelaevandus garanteeris 1995. aasta suvel filmistuudio Kolberg & Vester kohustusi. Võlakirjade lunastamise tähtaeg möödus läinud aasta suvel.

Kamefeki võlg Hüvitusfondile on seotud samuti repolepinguga. Kamefeki juhataja Sulev Subert sõnas, et tema sõlmitud repolepingu tagatiseks oli 20 000 Tallinna Kaubamaja aktsiat, kusjuures lepingusumma arvestati koefitsiendiga 0,7 aktsiate toonasest turuhinnast. Ka Subert väitis, et tema pole ühtegi kohtukutset saanud. «Pealegi on lepingus selgelt kirjas, et kui raha tagasi ei maksta, jäävad aktsiad Hüvitusfondile,» ütles Subert. «Iseasi, et läinud aasta mais korraldas kaubamaja fondiemissiooni ja aktsia turuväärtus vähenes peaaegu kaks korda.»

Kamefekiga paralleele tõmmates pidi Bandusia omanduses olevate aktsiate turuväärtus olema lepingu sõlmimise hetkel vähemalt 4,5 miljonit krooni. Äripäevale teadaolevalt ei ole AS Bandusia ega ka tema omanik Atlanta Group kuulunud näiteks Hansapanga, Hoiupanga ja Ühispanga aktsionäride ringi.

Hetkel kuum