1. veebruar 1998 kell 22:00

Milliseid kanaleid kasutate uute töötajate leidmiseks?

Me ei välista ka tutvusringkondade taset -- on olnud juhuseid, kus avaliku konkursiga ei ole saadud sellist inimest, nagu vaja. Siis oleme pöördunud ettevõtte töötajate poole, et nad pakuksid välja omapoolseid kandidaate.

Tippjuhtide saamiseks oleme kasutanud personaliotsingufirmade teenuseid, keskastme juhi leidmiseks läheb personaliotsingufirma kasutamine liiga kulukaks.

Uusi töötajaid saame ka kõrgkoolidest -- oleme käinud noortemessidel Võti Tulevikku.

Kasutame veel andmebaasi, mis on saadud juba toimunud konkurssidelt. Võib öelda, et mõne ametikoha tarbeks on meil järje-kord ukse taga.

Kokkuvõttes -- sõltuvalt eesmärgist ei põlga me ära ühtegi meetodit uue kaadri saamiseks.

Valdav enamus Astrodata personalist on valitud meie poolt korraldatud konkursside alusel.

Meie tegevusalal -- kiiresti arenevas infotehnoloogias -- oleme oluliseks pidanud vastutustunnet, algatus-ja õppimisvõimet.

Inimese parimaks iseloomustajaks on tema senised töötulemused ja eesmärgid. Kui meie korraldatud konkursil on mitu võrdset kandidaati ja otsuse tegemine on raske, siis hindame kõrgelt oma töötaja soovitust. Seda varianti tuleb ette üsna sageli.

Vahetevahel oleme kasutanud ka personaliotsinguga tegelevate firmade abi. Seda moodust kasutame peamiselt juhul, kui vajame tippjuhti. Personaliotsingufirmat on mõnikord vajatud ka spetsialisti ametikoha täitmiseks.

Kõrg- ja kutsekoolide lõpetajaid ei ole meie ettevõttesse kuigi palju tööle tulnud. Et saada Astrodatasse juurde noori kvalifitseeritud töötajaid, kasutame õppetoetusi.

Suure osa personalist oleme saanud konkursside kaudu, vahel kasutame personaliotsingufirmasid. Näiteks juhul, kui on vaja leida kitsa eriala keskastme spetsialisti. Juhtide saamiseks kasutame peaaegu alati personaliotsingufirmat. Suhteliselt vähe oleme saanud kasu messidelt Võti Tulevikku. Noorte spetsialistide saamiseks toetab ettevõte mitme üliõpilase koolitust Peterburi transpordiülikoolis.

Palju tugineme isiklikele tutvustele. Tegemist on üsna usaldusväärse meetodiga, kuid tuttavate seast ei leia siiski kõiki vajalikke töötajaid. Sageli kasutame juba toimunud konkursside materjale, sest siis oleme inimesega kuigipalju tuttavad.

Tihti helistavad inimesed ka ise ja pakuvad oma tööjõudu ilma igasuguse konkursita. Nende seas on küllaltki palju inimesi, kes on raudteel varem töötanud ja selle enda jaoks uuesti avastanud. Huvi ettevõtte vastu on suurendanud eesolev erastamine.

Hetkel kuum