1. veebruar 1998 kell 22:00

Võtkem kulud kontrolli alla

Parim aeg kulude üle kontrolli tugevda-miseks on eelarve koostamise periood. Kuigi osa tehtud kulutusi on selleks ajaks juba pöördumatud, näiteks möödunud perioodil tehtud investeeringud põhivarasse, ei ole veel hilja koos meeskonnaga täpsustada vastused järgmistele küsimustele:

- Kas meie tegevuses on prioriteetsed tulud või kulud ehk kas me teeme kulusid, et saada tulu või saame tulu, et teha kulusid?

- Kas efektiivne kulukontroll aitab kaasa meie igaühe tööülesannete täitmisele?

- Kas meie raamatupidamisarvestuses kasutatav kontoplaan võimaldab kulusid arvestada nii, et iga kulude üle otsustaja saab sealt endale vajalikku operatiivselt informatsiooni?

- Kas me peame efektiivsemaks nullist või baasist lähtuvat kulude planeerimist?

- Kas on täpselt määratletud, kellel on otsustusõigus teha kulutusi või otsustab selle üle raamatupidaja, lähtudes (vaba) raha olemasolust pangakontol?

Leides neile küsimustele üheselt mõistetavad vastused, võib öelda, et värskendav samm kulude kontrollimiseks on tehtud.

Hetkel kuum