8. veebruar 1998 kell 22:00

Kuidas saavutada ettevõttes positiivset tööõhkkonda?

Ma arvan, et töötajad peaksid olema üheealised ning ühesuguse haridus- ja intelligentsitasemega. Oleme personali valikul püüdnud sellest lähtuda ning seni pole konflikte olnud.

Inimestel peab olema huvi oma tööd teha. Nad ei tohiks juhuslikult sattuda laua taha, kus tuleb näiteks reise müüa, kui nad ei tunne selle vastu mingisugust huvi ja püüavad seda teha nagu karbikeste stantsimist.

Tööruumides jutuvada lubatud ei ole, sest tööd on palju ja kliente käib sageli. Kui aga kliente parasjagu ei ole, siis on väga soovitav, et töötajad omavahel kogemusi jagavad.

Taustaks mängib raadio, mis püüab heade meloodiatega hoida üleval meeldivat ning harmoonilist õhkkonda.

Et töötajad üksteist ei segaks, on meie uues büroos töö korraldatud selliselt, et igaühel on suures tööruumis oma boks.

Töötajad sinatavad kõiki juhatuse liikmeid, nõukogu liikmeid teietatakse.

Me pole positiivse tööõhkkonna loomiseks midagi erilist ette võtnud, kõik on tulnud rohkem tunde järgi välja.

Tööruumides ma vaikust ei poolda, pigem pidevat suhtlemist. Seda tuleks jälgida eriti siis, kui on tegemist väikefirmaga. On väga tähtis, et kõik teavad palju kolleegide tööasjadest ja tunnevad üksteist võimalikult hästi.

Rõhku on pandud sellistele kohtadele, kus inimesed kokku puutuvad, nagu kohvimasina ja koopiamasina ümbrus. Nad on kõige käidavamates kohtades, et keegi ei jääks kusagile oma nurka eraldatuks. Seal peaks inimestel olema mugav ka mõni sõna rääkida.

Meil on ruumide osas kavas laienemine ja praegu mõtleme, kuidas seda teha nii, et ei tekiks n-ö Kamt?atkat.

Kõik sinatavad üksteist. Omavahelises suhtlemises maksab konkreetses küsimuses ainult inimese pädevus, mingit subordinatsiooni me ei järgi.

Kõige üldisemas mõttes võib öelda seda, et töötajate motiveeritus on kõige olulisem alus positiivsele töökeskkonnale. Ajalehtede turul on tihe konkurents ja töötajad tunnetavad seda. Pidev võistlusmoment tekitab küll ka stressi, kuid pigem mõjub see siiski motivaatorina.

Oluline on firmasisene kommunikatsioon -- töötajad peavad olema informeeritud sellest, mis toimub. Kuna suurel osal töötajatest on arvuti, siis kasutame e-posti igasuguse informatsiooni jagamiseks.

Seoses hiljutise kolimisega on kõigil uued töövahendid, mis loob eeldused heale tööle.

Kõik sinatavad firmas üksteist.

Toimetus töötab avatud kontoris, suhteliselt vähe on privaatsust. Nelja silma all saab rääkida nõupidamiste ruumides.

Oluliseks peame ka seda, et neli korda aastas korraldatakse firma kulul pidu, kuhu on kutsutud kõik firma töötajad.

Hetkel kuum