11. märts 1998 kell 22:00

Paberipurustajad

Vajadus

Paberipurustaja on dokumentide purustamiseks võimalikult väikesteks tükkideks minimaalse ajaga. Selliste omaduste ühendamine tähendab tavaliselt peenmehaanika ja elektroonika kasutamist purustajas, tarbijale aga suurt väljaminekut. Seepärast soovitan eelnevalt kindlaks teha, kui suur on paberipurustaja eeldatav koormus ja milline on vajalik salastatuse aste.

Turvalisus

Mida tähtsam on paberil olev info, seda väiksemaks tuleks hävitatav dokument teha. Tükkide suuruse ehk salastatuse astme järgi jaotatakse paberipurustajad viide klassi, kusjuures väiksem number näitab suuremat paberitükki. Alates kolmandast salastatuse astmest ei lõigata dokumente üksnes pikuti, vaid ka risti katki.

Klambrid

Enamik paberipurustajaid on võimelised väikseid läbi paberi löödud klambreid purustama. Traadist kõveraks keeratud kirjaklambrid tuleb siiski eemaldada, et purustaja terasid mitte rikkuda.

Hetkel kuum