30. märts 1998 kell 22:00

Analüüsi tulevast klienti

Vältimaks, et kelm teile ega teie fir- male kahju tekitada ei saaks, tuleb kliente põhjalikult analüüsida

Füüsilisest isikust kliendi analüüsimisel tuleb silmas pidada, et enam on isikut tõendavatest dokumentidest võltsitud Eesti passi. Tähelepanu peab pöörama järgmistele üksikasjadele:

- kas fotot pole vahetatud. Foto vahetamise korral jäävad kilele jäljed, mullid foto ümber. Korduva kilega katmise korral on aga kiri passis tuhmim;

- kas foto pole vahetatud passi tagakülje kaudu;

- millist infot kliendi tegevuse kohta annavad sissekirjutused ja viisad;

Soovitav on kontrollida isikukoodi ja kahtluse korral küsida täiendavat isikut tõendavat dokumenti. Eesti passile tuleks eelistada juhiluba.

Ülearune pole kliendile otsa vaadata ja võrrelda kliendi vanust ja sünniaastat ning fotot ja näokuju.

Juriidilisest isikust kliendi analüüsimisel saab teavet äriregistrisse kande otsuse koopiast ja asutamisotsuse või asutamislepingu koopiast, mida võib küsida ka kliendilt.

Need dokumendid annavad infot omanikeringi ja aktsiakapitali jaotuse kohta, mida saab võrrelda varasemate teadmistega. Välispartnerite korral on abimeheks taustmonitooringut teostavad firmad.

Esitatud dokumentidest on osutunud eriti lihtsalt võltsitavateks pitsatid, mida on võimalik tellida lausa posti teel. Soovitav on kasutada reljeefpitsateid, mille võltsimine on tunduvalt keerukam. Kontrollida tuleb ka allakirjutamisõigusi.

Meeles tuleb hoida tõsiasi, et ükski toimiv seadus ei kohusta teenindajat tehingut sooritama. Kahtluse korral tuleb jätta tehing sooritamata.

Hetkel kuum