19. aprill 1998 kell 22:00

Päitsed turgudele

Kui siiani olid Eesti turud ja tänavaputkad koht, kus südamerahuga võis soetada suvalises töökojas toodetud tippartisti kasseti, CD, ametlikult veel müüki jõudmata tarkavara, garantiita tehnikat, kaheldava kvaliteediga toidukraami jne, siis kolmapäevast on asjal vähemalt mingilgi määral kriips peal.

Jõustus majandusministeeriumis koostatud turu- ja tänavakaubanduse eeskiri. Üle kahe aasta kestnud protsess on esimese tulemini jõudnud ning vohanud piraat- ja kahtlase väärtusega kauba müügile on esimesed päitsed pähe pandud.

Muidugi on igasugused piirangud siiani vabalt ja segamatult ükskõik mida ja ükskõik kuidas müüa saanud turukaubitsejale segavad ja nii on arusaadavad hulgalised protestid karmi eeskirja vastu.

Turultegutsejate reaktsioonid on erinevad, kes on turust kaubanduskeskuse ehitanud, kes on äraootaval seisukohal ja ootab esimesi trahve, et siis järk-järgult kaupa ära korjata.

Miski pole täiuslik ja ka turueeskiri vajab aega, mis sealt konarused siledaks lihviks. Kaubanduse korrastumise huvides oli selline eeskiri vajalik. Peale selle, et ta aitab parandada järelevalvet ja maksude laekumist, piirab eeskiri ka piraatlust, mis hõlmas ligi 90% turust.

Potentsiaalne võimalus sattuda intellektuaalomandi kaitse musta nimekirja oli üsna lähedal. Ses valdkonnas on tänu eeskirjale ja ka politsei aktiivsusele esimesed viljad juba käegakatsutavad.

Hetkel kuum