26. aprill 1998 kell 22:00

Vare: Moskva huvitatud transpordilepetest

Ühe näitena tõi Vare Venemaa raudteeministeeriumiga sõlmitud piirijaamades kauba üleandmise ja vastuvõtmise protseduuride korraldusprotkolli, mille kohaselt kontrollib rongi see riik, kelle territooriumilt rong välja sõidab. Seni teostasid sama kontrolli mõlema riigi raudteeametnikud, millega pikenes rongi seisuaeg piiripunktis. Üks tund kokkuhoidu senise viie tunni seisuaja pealt teeb viiendiku, mis on iseenesest kena saavutus, tõdes Vare.

«Töö käigus saime selgeks, kus tekivad piiril ajakaod ja millised on võimalused töö lihtsustamiseks,» lausus Vare. Ühtlasi olid tema sõnul arutusel edasised ühisprojektid Oktoobri raudteega ja Eesti-Vene raudteelepingu ning sellest tulenevate lepingute sõlmimine.

«Saame koostöö kindlale alusele ja ühtlasi on kaubavedajal kindlus,» ütles Vare. «Seni toimib kõik ajutiste lepingute või kokkulepete alusel,» märkis ta.

Vare sõnul on rõõmustavaid nihkeid ka autovedajatele peavalu valmistanud veolubade korra muutmises. Lepingu sõlmimise takistus on Vene poole põhjendus, et nende autod sõidavad Eestis vähem kui Eesti vedajad Venemaal, lausus ta. «Lube on võimalik juurde saada, kaasates Vene vedajaid ketti,» selgitas Vare.

Kohtumistel kordas Venemaa pool seisukohta, et strateegiliste ressursside eksport suunatakse oma sadamatesse, mida võib pidada sõnumiks Eesti ärimeestele, kes kavatsevad tegevuse Vene transiidile üles ehitada, sõnas Vare. «Siin pole mõeldud mitte kitsalt naftat, vaid energiakandjaid tervikuna,» selgitas ta.

Vare sõnul ei pruugi sõnum tähendada aga Eestit läbiva naftatransiidi vähenemist.

Hetkel kuum