5. mai 1998 kell 22:00

Selgituseks «korruptsioonikahtlusele»

Vastan hr Hannes Tam-me artiklile «Korruptsioonikahtlus metsaoksjonil» (ÄP, 28.04.1998).

Kooskõlas Vabariigi Valitsuse 06.11.1996 määrusega nr 268 (RT I 1996,78,1385) kinnitatud »Maa enampakkumisega erastamise korraga» on enampakkumisel osalejatel ja komisjoni liikmetel õigus esitada maavanemale kolme päeva jooksul pärast enampakkumise toimumist protest.

Maavanem on kohustatud viie päeva jooksul esitatud protesti lahendama.

17. märtsil toimunud enampakkumise komisjoni töö kohta esitas protesti Arvo Jurjev, kes osales enampakkumisel August Tamme volitatuse alusel.

Tutvunud enampakkumise protokolliga, pakkumiste lehega, komisjoni seisukoha ja osalejate kirjalike seletustega, sealhulgas Kalev Kõllametsa kirjaliku seletusega, milles ta väidab, et rohkem pakkumisi ei tehtud ja oksjoni oleks võinud lugeda lõppenuks, otsustas Põlva maavanem 25. märtsi korraldusega nr 513 lähtudes «Maa enampakkumisega erastamise korra « punktidest 35, 46 ja 47 lugeda enampakkumise jätkumise pärast 600 000kroonise pakkumise kinnitamist haamrilöögiga ebaõigeks, kinnitada viimaseks pakkumiseks 600 000 krooni ja rahuldada Arvo Jurjevi poolt esitatud protest.

Hetkel kuum