24. mai 1998 kell 22:00

Nõude tasaarvestamisest

Vastavalt äriseadustiku 29. peatükis «Aktsiakapitali muutmine» § 346 sätestatule võib uute aktsiate eest tasumisel üldkoosoleku otsusel tasaarvestada aktsionäri nõude aktsiaseltsi vastu, kui see ei kahjusta aktsiaseltsi ega tema võlausaldajate huve.

Mainitud seadusesättest johtub kõigepealt, et tekkinud nõude saavad tasaarvestada aktsiate vastu (ainult) aktsionärid. See tähendab, et nõue ei anna alust saada aktsionäriks, vaid aktsionäril on võimalus tasaarvestada oma nõue uute aktsiate eest tasumisel.

Teiseks johtub antud paragrahvist, et nõuet saab tasaarvestada uute aktsiate vastu. Kolmandaks on mainitud paragrahvis sätestatud, et aktsionäri nõuet tuleb hinnata nagu mitterahalist sissemakset aktsiaseltsi kapitali.

Hetkel kuum