25. mai 1998 kell 22:00

Kaup ootab tolliterminaalis

Kui kauba saajal ei ole aimu, mis kaup talle tuleb ja seetõttu pole võimalik vormistada kaubadeklaratsiooni, peab kauba saaja leidma tolliterminaali. Terminaali pidajaga peab kauba saaja kokku leppima, et tema kaup ladustatakse tolliterminaalis, kuni ta teeb ära kaubadeklaratsiooni kaubaga kaasas olnud dokumentide ja kauba ülelugemisel saadud andmete põhjal.

Tolliterminaali paigutatakse kaup saatedokumentide alusel. Kaupa saab tolliterminaalis ladustada kuni 15 kalendripäeva (sadama tolliterminaalis kuni 30 kalendripäeva). Kui piiril, mille kaudu kaup Eestisse tuleb, puudub tolliterminaal, siis suunatakse kaup transiidiprotseduuriga sobivasse terminaali. Kauba kättesaamiseks tuleb vormistada lõplik kaubadeklaratsioon (vt ÄP 28.04.98) ja tasuda maksud.

Kui kauba saaja ei soovi tegeleda tolliformaalsustega (puudub vajalike teadmistega töötaja), siis võib sõlmida lepingu tollimaakleriga. Tollimaakler on isik, kes esindab kauba saajat tollis ja teostab tema eest kõik tolliformaalsused. Tollimaakleriga lepingu sõlmimine on kasulik ettevõtetele, kes teevad väliskaubandustehinguid harva ja kellel pole seetõttu vaja pidevalt hoida palgal inimest, kes on kursis tollieeskirjadega ja vajadusel teostab tollivormistust.

Hetkel kuum