9. juuni 1998 kell 22:00

233aastane Viljandi Vana-Apteek renoveeris maja

AS Viljandi Vana-Apteek ostis septembris endise omaniku pärijalt laenuga Viljandi Vabaduse platsi äärse lagunenud apteegihoone, mis oli linnavõimudel aastaid pinnuks silmas olnud, ja avas juuni algul seal uue apteegi. Väliseestlasele tagastatud majast jäid ümberehituse käigus alles vaid välisseinad -- sisemus projekteeriti ümber kaasaegse apteegi nõuete kohaselt (sh du?iruumid).

18. sajandi teisel poolel valminud elumaja on ehitatud mitmes etapis ja selle ilme on ka käesoleval sajandil muutunud. Et hoone asub Viljandi vanalinna muinsuskaitse tsoonis, tuli maja välisilme säilitada -- maja sai puitaknad ja laiade voodrilaudadega välisviimistluse. Ümberehitaja valikul oli muu hulgas oluline, et ehitusfirmal oleks renoveerimistööde litsents.

Vanast hoonest jäid alles välis- ja kandeseinad, osaliselt sarikad ja laetalad, kuid välja tuli neist vahetada rohkem, kui esmalt oletati. Ulatuslike lammutustööde käigus avastasid ehitajad otsaseinas sise- ja välisvoodri tagant kunagise aknakoha, mis taastati.

Hoone teisel korrusel paiknes vaid ärklituba, ehituse käigus lisandus mansardkorrus, kuhu asus Nikolai Kõivu advokaadibüroo, kes on 12 protsendiga maja kaasomanik. Muinsuskaitse nõuete kohaselt võis majale katuseaknaid lisada vaid hoovi poole.

Tellija soovil muudeti ehituse käigus ruumide plaanilahendust, et teha perearstide kabinetid. Maja esiukse juurde ehitamata jäänud ratastoolide kaldtee probleemi lahendas apteek rohtude kojutoomist pakkudes.

Hetkel kuum