2. juuli 1998 kell 22:00

Maapanga põhjaminek muutis linnavalitsuse ettevaatlikuks

«Piirmäärade kehtestamise vajaduse tingis altminek Maapangaga. See teeb ettevaatlikuks,» tunnistas Tallinna abilinnapea Ants Leemets. Leemetsa sõnul paigutas Tallinna linn käesoleva aasta 7. mail Maapanka tähtajalisele hoiusele kümme miljonit krooni ja raha laekumise tähtaeg oli 8. juuni. Linnal jäid saamata ka intressid 155 555 krooni ulatuses. «Tõenäosus on olemas, et linn saab Maapanka deponeeritud raha üheksakümne protsendi ulatuses tagasi, kuid Maapank vedas linna siiski alt,» ütles Leemets.

1996. aastast on Inko Balti pangas veel tähtajalisel hoiusel 15 miljonit krooni Tallinna linna raha ja Inko Balti pangast on linnal saamata ka intressid 3, 5 miljoni krooni ulatuses.

Leemets ütles, et linn on kohustatud oma raha kuskil hoidma. Linnal on kontsernikonto Ühispangas, kuid Ühispanga käes ei ole kogu linna raha. Seetõttu tulebki esitada Leemetsa sõnul linnavalitsusele seisukoht, millistes suuremates pankades ja millises mahus linn veel oma raha hoidma hakkab. «Linna raha ei ole mõtet hoida jooksval kontol ja on selge, et kõrgemate intresside saamiseks tuleb teha tähtajalist hoiustamist,» ütles Leemets.

Tallinna rahandusameti juhataja Heino Tonsiveri sõnul paigutatakse linna raha hoiule Eesti parimatesse ja usaldusväärsematesse pankadesse ja raha hoiustatakse pankades, mis kindlalt püsima jäävad. Nii saab näiteks piirmäärade kehtestamisel Hansapank tulevikus tähtajalisele deposiidile 200 mln krooni linna raha.

Linna rahandusameti andmeil on selle aasta 25. juuni seisuga linna eelarveraha hoiustatud järgmistes pankades: Eesti Ühispangas on kokku 150 mln, Tallinna Pangas 20 mln ja Eesti Hoiupangas 30 mln krooni.

Tähtajalistesse hoiustesse paigutatud summadest on sel aastal linnale tagasi laekunud 180 mln krooni, sellest Hüvitusfondist 75 mln, Eesti Ühispangast 35 mln, Eesti Forekspangast 30 mln, Tallinna Pangast 20 mln ja Eesti Maapangast 20 mln krooni.

Hetkel kuum