5. juuli 1998 kell 22:00

Juhtide sotsiaalmaks kahtluse all

Kohtupretsedendi loomisel võivad juhtide sotsiaalmaksu hakata tagasi nõudma kõik äriühingud.

Sotsiaalmaksu seaduses pole juhatuse ja nõukogu liikmete tasud eraldi nimetatud maksustatava tululiigina. Mulgi Meieri arvates ei laiene töölepinguseadus juriidilise isiku juhtidele.

Maksuameti peadirektori asetäitja Aivar Sõerdi sõnul on vaidluse tekitanud seaduse ebatäpne sõnastus, kuid tulenevalt sotsiaalmaksu seadusest on äriühingute juhtide tasu sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse.

Juhatuse või nõukogu liikmele makstav tasu tuleks maksustada samaväärselt töölepingu alusel väljamakstava tasuga, ütles ka Äri- ja maksukonsultatsioonide OÜ juhatuse esimees Katrin Tamm.

Mulgi Meierit esindava Concordia büroo vandeadvokaadi Maria Mägi sõnul ei pea aga äriühingu nõukogu ja juhatuse liikmetele makstavatelt tasudelt maksma sotsiaalmaksu ja ravikindlustust. Muidu poleks uue seaduse tekstis olnud vaja seda eraldi sätestada, lisas ta.

1. jaanuaril 1999 jõustuvas uues sotsiaalmaksu seaduses on juhatuse ja nõukogu tasud selgesõnaliselt nimetatud maksustatava tululiigina. Eraldi on sama punkt sees ka 17. juunil riigikogu poolt vastu võetud äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse, sihtasutuste seaduse ja nendega seotud seaduste muutmise seaduses, mis jõustub juba 10. juulil.

Kindlustusseltsi BICO projektijuhi Eero Johannese ütlusel on riigikogu sellega majandusaasta keskel, 10-päevase etteteatamistähtajaga suurendanud maksu 33%. «Kui lähtuda seisukohast, et juhatuse liikmete tasudelt ei pidanud enne 10. juulit sotsiaalmaksu maksma, siis on juriidilistel isikutel, kes on seda siiski teinud, õigus alusetult makstud sotsiaalmaks tagasi saada,» märkis Johannes. Iseäranis oluliseks võib sotsiaalmaksu tagastamine kujuneda pankrotimenetluses, kus sotsiaalkindlustusameti eelisõigusnõudeid vaidlustades võib saada vahendeid võlausaldajate nõuete rahuldamiseks.

Hetkel kuum